Официален сертифициран сервизен център на Bosch Rexroth за България
Официален сертифициран сервизен център на Bosch Rexroth за България

Сервизни дейности

Надеждността и дълготрайността на хидравличните системи в много голяма степен зависи от състоянието на работните течности. Установено е, че 80-90% от проблемите и авариите се дължат на замърсеността на маслото!
 • Сервизни дейности
 • Оригинални резервни части
 • Поправка на помпи
 • Диагностика
 • Проектиране на нови хидравлични станции – от скицата, през 3D модела до изработката.

 • Реновиране на хидравлични станции.

 • Планов и авариен ремонт на аксиално-бутални и радиално-бутални помпи и мотори в сервизната база в София. Влагат се само оригинални части на Bosch Rexroth.

 • Ремонт на пропорционална техника в Германия с гаранция от 12 месеца.

 • 100% оригинални резервни части влагани в ремонтите.

 • Налични на склад резервни части.

 • Проверка на състоянието на маслото в хидравличните системи - съдържание на механични примеси и вода и анализ на състоянието им съгласно стандартите:

  ISO 4406:1999; NAS1638 – 01/1964; SAE AS 4059:D


 • Пречистване на хидравлично масло – отдаване под наем на филтрационна станция оборудвана с група последователно свързани филтри, удовлетворяващи и най-високите изисквания за чистота на работната течност от производителите. В процеса на филтриране се извършва онлайн мониторинг на нивото на замърсеност. Станцията е подходяща и за пълнене на машините с ново масло, с цел гарантиране класа на чистота;

 • Комплексна диагностика на хидравлични индустриални и мобилни системи, установяване на причините за неизправностите, демонтаж, монтаж, настройка и пускане в действие на ремонтираните хидравлични елементи;

 • Консултации при проектиране, поддръжка и правилната експлоатация на хидравличните системи и съоръжения, с цел постигане на тяхната оптимална дълготрайност и надеждност;

 • Разработване на цялостни проекти за модернизация на хидравлични системи.