CJC Gear Flushing Units

CJC Gear Flushing Unit - GFU1 са системи за промиване на скоростни кутии. Компактно решение с лесна инсталация.
За бързо и ефикасно почистване на:
  • нови или ремонтирани скоростни и редуктурни кутии
  • стендови системи за скоростни кутии

Могат да се използват в сервиз, работилница или на място при клиента.


CJC Gear Flushing Unit - Multistay предлага промиване и филтрация в една система.
За бързо и ефикасно почистване на:
  • стендове за изпитване на предавателни кутии за вятърни турбини

Моделите от тази серия:

  • Gear-Flushing-Unit-GFU1
    Gear Flushing Unit - GFU1
  • Gear-Flushing-Unit-Multistay
    Gear Flushing Unit - Multistay