CJC Varnish Removal Unit

CJC Varnish Removal Unit е проектирано за изключително ефикасно премахване на разстворени замърсители в масла.
Системата може да бъде използвана за:
 • газови или парни турбини с комбинирани или отделни контролни и смазочни системи
 • базово или пиково натоварени газови или парни турбини работещи на ниски, средни или високи температури на маслото
 • газови турбинни компресори
 • високо натоварени или работещи при високи температури смазочни или хидравлични системи

Брошура - CJC Varnish Removal Unit (4 MB)

Системата предлага следните предимства:
 • липса на аварии или залепнали в следствие на отлагания клапани и
 • удължава живота на маслото, добавките и компонентите като: лагери, вентили, уплътнения
 • няма нужда от промиване на системата и почистване на резервоара
 • по-стабилна температура на лагерите

НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНИЯТА ДО БЕЗОПАСНО НИВО

Системата за премахване на отлагания и разстворени замърсители обикновено много бързо намалява нивото на замърсяване и в рамките на седмици маслото показва подобрена чистота. В зависимост от големината и първоначалното ниво на замърсяване, повечето турбини достигат безопасно ниво в рамките на 1-2 месеца.

НАЧИН НА РАБОТА

Горещото масло се издърпва към CJC Varnish Removal Unit от най-ниската точка на резервоара с помощта на трансферна помпа вградена в устройството. Процесът вътре в устройството включва преминаването на маслото през филтърен патрон (CJC Varnish Removal insert - VRi 27/27) специално разработен за премахването на отлагания и разстворени замърсители. След промиването, маслото се връща обратно в системата.

ФИЛТРАЦИЯ

Оптимизираният процес на филтрация в устройството улавя едновременно разтворените и плаващите замърсявания от маслото. Устройството е толкова ефективно, че и само едно пренимаване на маслото е достатъчно, за да се премахнат замърсяванията.


Маслото и добавките продължават да почистват всички компоненти в системата, които са в контакт с тях, докато не се достигне до пълното премахване на отлаганията в системата. CJC Varnish Removal Unit няма да навреди на добавките, които са в маслото.


Моделът от тези серия:

 • Varnish-Removal-Unit-VRU
  Varnish Removal Unit - VRU