Механични защити / Спирални защити за ходови винтове
Tecnimetal International (Italy)

Стружки, прах и охлаждащи течности са основните врагове на елементите на производствената машина. Освен това, движението на механичните части на машината може да е причина за злополуки при работа. Спиралните защити за ходови винтове са решението на тези проблеми. Те са направени от синя стомана или от светла неръждаема стомана, при заявка.

Каталог - Спирални защити за ходови винтове

  • Високоефективно решение за защита на скъпите и прецизни ходови винтове
  • Хоризонтален и вертикален монтаж
  • Лесно специфициране.
Спирални защити за ходови винтове Спирални защити за ходови винтове