Линейна техника / Линейни модули

Готови за директно вграждане прецизни системи за линейни премествания, съчетаващи висока точност и производителност.

В максималната си компановка модулите съдържат носеща рама от алуминиев профил с вграден носещ линеен лагер, вграден превод като СВД, зъбно-ремъчна предавка, пневмопревод, зъбно колено-зъбна рейка, цифрови АС серводвигатели или линейни двигатели, линейна измерителна система.

Модулите имат следните технически характеристики:
  • работен ход до 12 m;
  • товароносимост до 50 kN;
  • въртящи моменти до 1000 Nm;
  • линейни скорости до 10 m/s;
  • статичен товар до 10 kN;
  • точност на позициониране до 0,1 mm;
  • повторяемост до 0,005 mm.

Рексрот предлага и най-модерните модули с вградени линейни двигатели. Те са три фамилии: LKL/MKL ,TKL и CKL. Основни характеристики:
  • Фамилия LKL/MKL - товароносимост от 6 до 23,5 kN, подавателно усилие от 180 до 990 N и максимална линейна скорост до 300 m/min;
  • Фамилия TKL – товароносимост от 68 до 118 kN, подавателно усилие от 2,3 до 7,8 kN и максимална линейна скорост до 200 m/min;
  • Фамилия CKL - товароносимост от 2,7 до 14 kN, подавателно усилие от 100 до 1000 N и максимална линейна скорост до 180 m/min.

За решаване на различни технически задачи Рексрот създаде стандартизирани едно-, дву- и триосни линейни системи тип CMS за линейни премествания, способни да работят в режим 2D и 3D. Максимум ходове по X и Y и Z са съответно 1000, 750 и 700 mm, линейни скорости до 1 m/s и ускорения до 15 m/s² и полезен товар до 45 kg. Всяка ос се състои от серводвигател, куплиран и линеен модул със СВД, интерфейси, комплект кабели и като опция – управление на горно ниво при режим 2D и 3D.

Каталог - Електрически мини модули MSC-EL

Каталог - Линейни модули CКК

Каталог - Линейни модули CКК 9-70

Каталог - Линейни модули MKR 20-80

Каталог - Сервозадвижвания за линейни модули IndraDrive C

Каталог - Сервозадвижвания за линейни модули IndraDrive CS