CJC Filter Inserts

CJC Filter Inserts са направени от неизбелен памук и/или полухимична целулоза. Патроните тип “А” са от полухимична целулоза, а тип “В” от памукова целулоза или микс от памукова целулоза и полухимична целулоза.

CJC Filter Inserts имат степен на филтрация от 3 микрона (абсолютна). Това означава, че 98.7% от всички твърди частици по-големи от 3 микрона и приблизително 50% от всички частици по-големи от 0.8 микрона се улавят при едно преминаване.

Филтърните патрони на CJC имат отличнa способност за фитрация и капацитет на задържане на замърсявания до 4л. за патрон.


Не забравяйте, че CJC Filter Inserts трябва да се сменят поне веднъж годишно, за да се гарантира чисто масло.

Удължете живота на маслото и компонентите.


Някои от моделите от тази серия:

  • CJC filter inserts
    Филтърни патрони