CJC Monitoring Equipment

CJC Oil Contamination Monitor - OCM 15 измерва възникването на износване в системи съдържащи смазочни течности, хидравлични или трансмисионни масла.

Мониторингът на най-малките частици (микрони) посредством CJC OCM 15, дава възможно най-ранното предупреждение за предстоящи повреди. Значителни повреди могат да бъдат ПРОГНОЗИРАНИ и ИЗБЕГНАТИ чрез спиране на работата и извършване на ремонт още в началото на процеса на износване. По този начин се спестяват големи разходи от повреди, които биха намалили ПЕЧАЛБАТА.

Предимства:
  • възможно най-ранното предупреждение за възникване на износване
  • поддръжка на базата на състоянието на флуида вместо при повреди
  • повишаване на възвращаемостта на инвестицията
  • възможност за дистанционен онлайн мониторинг

НАЧИН НА РАБОТА

CJC OCM 15 работи съгласно стандард ISO 4406 и прави измерванията преди филтъра (т.е. от страната на замърсеното масло). Устройството е специално разработено за работа с високо-вискозни масла и такива съдържащи големи количества въздушни мехурчета. Сензорът за вода измерва относителната влажност (%RH) в маслото.

ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИТЕ

CJC OCM 15 използва RS 485 Modbus RTU за комуникация. Като опция може да се използва USB за връзка към компютър и данните да бъдат прехвърлени към програмата CJC View.


Предвидете износвания, предотвратете ремонти и спечелете чрез висока ефективност с помощта на CJC Oil Contamination Monitor - OCM 15.


Моделът от тази серия:

  • OCM-15-HDU-27-27-P
    OCM-15 инсталиран на HDU-27-27-P