CJC Filter Separators

CJC Filter Separators са системи за офлайн филтрация на масла, които комбинират филтрация и отделяне на вода в едно устройство с интегрирана циркулационна помпа. Приложенията на системите са за хидравлични масла, дизелово гориво, смазочни масла и други, при които проникването на вода е постоянен или повтарящ се проблем.

Брошура - CJC Filter Separators (1.6 MB)

CJC Filter Separators премахват водата чрез коалесценсия (сливане на водни капки) и едновременно с това намаляват нивото на замърсяване на течността с частици и отлагания. Имат степен на филтрация 3 микрона (абсолютни) и много голям капацитет на задържане на замърсявания.

Комбинирайки това с ефективно непрекъснато премахване на вода от смазочната течност, предоставя следните предимства:
 • ниски експлоатационни разходи
 • повишаване на производителността на машините
 • удължаване на живота на машинните компоненти, филтрите в системите и маслото
 • не се нуждае от поддръжка (без нужда от смазване)
 • дълъг експлоатационен живот

Филтрите се изграждат на модулен принцип според изискванията на клиента, независимо дали обема на маслото е 2л. или 200 000л.


Системите CJC Filter Separators осигуряват безпроблемна работа в:

 • корабна хидравлика
 • корабни дизелови системи
 • смазочни системи на парни турбини
 • индустриални хидравлични системи с водно охлаждане

Някои от моделите от тази серия:

 • PTU-15-25
  PTU 15-25
 • PTU1-27-54 P-E2PW
  PTU1 27-54 P-E2PW
 • PTU2-27-27-PV-EW
  PTU2 27-27 PV-EW
 • PTU3-2x27-108
  PTU3 2x27-108
 • PTU3-4x27-108-GP-EPTW
  PTU3 4x27-108 GP-EPTW
 • PTU3-27-81-P-E2PW
  PTU3 27-81 P-E2PW