Ръчни преси
SCHMIDT Technology (Germany)

С пресите SCHMIDT могат да се извършват редица технологични операции. По този начин се заменят някои скъпо струващи процеси (заваряване, запояване и др.), което прави производството по-икономически ефективно.

Каталог - Ръчни преси (2.6 MB)

Характеристики:
  • номинална сила от 0,4 kN до 22 kN
  • бърза и лесна пренастройка
  • точно и сигурно позициониране на инструмента
  • не се нуждае от поддръжка (без нужда от смазване)
  • дълъг експлоатационен живот

Пресите SCHMIDT Серия 300 могат да бъдат оборудвани с SCHMIDT Контролер 600 за контролиране на процеса в реално време.


Това позволява дори при ръчни преси:
  • мониторинг по ход или по сила
  • анализ на брака
  • блокиране на пресата при сгрешен детайл
  • свободно и лесно програмиране на процеса

Ръчни преси

Ръчните преси SCHMIDT са икономично решение за производство на малки и средни серии.