Bosch Rexroth представи нова интегрирана измервателна система

Bosch Rexroth представи новата интегрирана измервателна система IMS-A, която съчетава измервателно и направляващо устройство в едно, като открива абсолютната позиция и работи с висока точност дори в неравна среда.

Новата система за измерване установява абсолютната позиция на оста с точност +/- 4 микрометъра. Тя не се влияе от замърсяване, вибрации, удари и магнитни смущения и няма нужда от резервни батерии в случай на спиране на електрозахранването. Монтирани са допълнително сензори за температура и движение, подготвени за бъдещите изискванията на Industry 4.0.

Когато машините бъдат включени наново след прекъсване на електрозахранването, контролерите на много места искат да знаят веднага точната позиция на всяка ос. Новата интегрирана измервателна система IMS-A на Rexroth веднага разпознава абсолютната позиция на оста с висока степен на точност, след включването на машината, и предава данните на контролера, без да извършва еталонно замерване. Поради това системата няма нужда от буферни батерии, които да се налага да бъдат сменяни редовно.

Благодарение на индуктивния принцип на измерване IMS-A работи без директно съприкосновение и поради това не се износва. Измервателната система не се влияе от вибрации до 10 G и от удари до 50 G. Сензорите и електрониката за оценка се намират в защитен кожух откъм крайната страна на движещия се блок. Разделителната способност за позициониране на IMS-A е до 0,025 µm.