Bosch Rexroth адаптира хидравличните системи към изискванията на Industry 4.0

Коментар на д-р Щефен Хаак, член на Управителния съвет на бизнес подразделения Индустриални приложения и Координация на продажбите, Bosch Rexroth.

Дори в производства с Industry 4.0 приложения много технологии ще изискват висока енергийна плътност, здравина и разпределена структура. Един от най-важните въпроси е дали инженерите ще успяват да се възползват от пълния потенциал на хидравличните системи в бъдеще.

В тази насока все още има доста предразсъдъци, макар реалността отдавна да ги е отхвърлила. Сред тях е тезата, че хидравличните системи не биха се вписали в модерните машинни концепции, тъй като не са интелигентни. Грешният извод, който произлиза от това, е, че хидравличните технологии нямат място в концепцията за Industry 4.0. Истината обаче е, че хидравликата вече проправя своя път към бъдещето. Хидравличните системи са поначало мощни, а комбинацията от хидравлични актуатори и интегрирани дигитални контролери позволява функциите им да бъдат управлявани чрез софтуер, което ги прави и интелигентни.

Стандартните функции на хидравличните системи са предварително дефинирани в контролните устройства, задвижванията и захранващите блокове от Rexroth. Всичко, което потребителите трябва да направят, е да настроят параметрите. Софтуерът и интелигентните алгоритми за контрол, разработени специално за изискванията на хидравличните технологии, автоматично изравняват нелинейните криви на параметрите, присъщи на флуидните системи. Най-добрият пример за това е серията ни хидравлични системи Sytronix. При тях софтуерът комбинира най-доброто от електрическите компоненти и хидравликата. Това означава, че операциите, които преди се изпълняваха от стоманени или железни клапанни регулатори, сега се извършват от децентрализирани интелигентни технологии, интегрирани в електронни контролери. Те могат да регулират оборотите на помпени задвижвания в зависимост от потреблението. В много процеси това води до значителни икономии на енергия. В резултат, днес хидравличните системи консумират с до 80 % по-малко електричество в сравнение със системите, работещи с постоянна скорост. В допълнение, в съвременните хидравлични технологии на Rexroth най-добрите в своя клас контролери заместват вентилите, използвани досега за контрол на движението. Електрозадвижванията позиционират хидравличния цилиндър единствено с помощта на оборотите на помпеното задвижване. Тук говорим за хидравлични трансмисии, които вършат същата работа като електромеханичните линейни задвижвания. Те преобразуват въртеливото движение на електрозадвижванията в линейно движение, но възползвайки се от всички предимства на хидравликата.

Това е особено важно за следващата стъпка в развитието на технологиите в областта – самостоятелни линейни оси. Те представляват готови за инсталиране цилиндрови агрегати със собствен високо интегриран цикъл на флуида. Така машините вече не се нуждаят от централен хидравличен задвижващ блок, който да движи тези оси. Самостоятелните оси се включват в системата като електрически устройства, като се нуждаят само от захранващ кабел и връзка за трансфер на данни към контролния блок на оборудването. Софтуерните инструменти, използвани за стартиране на машините, са същите като тези за електрозадвижванията. Операторът не се нуждае от задълбочени познания в областта на хидравликата, тъй като всичко, което е необходимо да направи, е да настрои параметрите на предварително програмираните функции към изискванията за конкретното оборудване. Децентрализираната интелигентна функционалност и отворените интерфейси се оказват определящи условия за разработването на устойчиви решения за автоматизация, независими от физиката на задвижванията. В областта на електрическите и хидравличните системи Rexroth се фокусира върху Mulc-Ethernet интерфейсите, които поддържат всички разпространени протоколи.

Съвременните хидравлични технологии от Rexroth са напълно готови за хоризонтална и вертикална интеграция в решенията за автоматизация на бъдещето и покриват всички необходими изисквания.