Президентът Росен Плевнелиев посети лаборатория в Катедра АДП на ТУ-София оборудвана от БР Техника ЕООД с най-новата техника в областта на автоматизацията

В Катедра Автоматизация на дискретното производство към Машиностроителен факултет на ТУ-София функционира лаборатория, оборудвана от БР Техника със съвременни технически решения от областта на автоматизацията, производство на водещия немски производител Bosch Rexroth. Ние работим активно в сътрудничество с няколко катедри от ТУ-София, като до момента сме реализирали редица съвместни проекти. Инвестираме във висшето техническо образование, защото това е начинът университетите да създават квалифицирани и конкурентноспособни инженери, запознати с техническите новости.

Важността на образованието е подчертавана многократно и от Президента г-н Плевнелиев, който по време на първата IT-седмица, провела се в ТУ-София през ноември м.г., разгледа лабораторията в Катедра АДП.