Warning: printf(): Too few arguments in /home/brtechnika/www/root/news/details.php on line 48

По-голямото влияние на разходите върху цената на изделията, непрестанно променящите се изисквания на клиентите, както и все по-строгите норми и стандарти налагат използването на гъвкави, ефективни и надеждни решения в производствените процеси. Електрическите системи за затягане на Bosch Rexroth са интелигентно решение, което съчетава всички изброени характеристики, и може да осигури висока производителност на всяка производствена линия.

Ефективният контрол, точността и високата функционалност са ключови характеристики за всеки производствен процес и монтажна линия. Когато става въпрос за резбови съединения, от особена важност е да се спазва посоката на резбата и затягането да се осъществява с оптимално подбран въртящ момент. Само тогава може да се гарантира, че монтажът е надежден и сигурен, както и че крайният продукт отговаря на изискванията за качество. С използването на електрическите системи за затягане на Bosch Rexroth, освен че се постига висока точност, има възможност да се документира всеки процес на сглобяване, както и да се направи статистика за постиганото качество. Благодарение на това всеки производител би могъл да бъде уверен в надеждността на процеса.

Електрическите затягащи системи на Bosch Rexroth могат да бъдат ръчни, ръчноводими, полуавтоматизирани и напълно автоматизирани.

Ръчни затягащи инструменти
Те са много добро решение при сравнително малък брой операции. Те са гъвкави към чести смени в произвеждания продукт. Също така, ръчните затягащи инструменти са подходящи за достигане до трудно достъпни монтажни позиции. Налични са многобройни възможни варианти, а при необходимост системата може лесно да бъде разширена.
  • Bosch Rexroth Zatyagashti sistemi
  • Bosch Rexroth Zatyagashti sistemi
Ръчноводими затягащи инструменти
Много подходящи са за приложения, в които автоматичното позициониране не е възможно. Разнообразието от ръчно оборудване, налично като ергономични опори и помощни системи за поемане на въртящия момент, е голямо. Опциите включват множество вретена за продължително или синхронизирано затягане.

Полуавтоматична затягаща станция
Оптимално решение за сложни многовретенни приложения, в които използването на напълно автоматичен подход не е подходящ. Осигурява защита на операторите чрез старт с две ръце, защитна решетка и завеса.

Напълно автоматична затягаща станция
Чрез нея се постига висока степен на автоматизация, което я прави подходяща за приложения, в които е важно да се осигури висока скорост на монтаж, както и при голям обем на производството. Подаването на болтовете и трансферът на продуктите са автоматизирани и не е необходим оператор. Системата дава възможност за извършване на сложни затягащи процеси, а модулната й концепция дава възможност за мащабирането й според конкретните изисквания.
  • Bosch Rexroth Zatyagashti sistemi
  • Bosch Rexroth Zatyagashti sistemi

По-ниски разходи и повишена енергийна ефективност
Електрическите затягащи системи от Bosch Rexroth са съвременно решение, което предлага възможност за намаляване на разходите и за повишаване на енергийната ефективност. Ръчните електрически инструменти, например, осигуряват висока точност и надеждност при ръчен монтаж. От своя страна, електрическите затягащи вретена се характеризират с бързина и висока степен на автоматизация. „В сравнение с пневматичните инструменти, електрическите затягащи системи на Bosch Rexroth спестяват до около 50% от оперативните разходи и повече от 90% от вредните СО2 емисии. Благодарение на постиганото намаляване на разходите, инвестицията в системата се възвръща в рамките на няколко години”, категорични са от БР Техника.

Модулна конструкция, предлагаща висока гъвкавост
Днес се изграждат все по-сложни производствени комплекси. В повечето индустриални области броят на вариантите на отделните продукти и скоростта на разработването им постоянно се увеличава. Въвеждането на нови производствени процеси е все по-често. „В подобни условия, модулната конструкция и гъвкавата система за програмиране, превръщат затягащите системи на Bosch Rexroth в много добро решение. Общата платформа, включваща: ръчни инструменти и затягащи вретена позволява бързо и лесно адаптиране към всяко производствено приложение”, заявиха от БР Техника. В рамките на производствения процес, инструментът може да бъда сменен бързо и лесно. Системата дава възможност за безжичен трансфер на данни, а програмирането и управлението се осъществява през конфигурируема операционна система.

Удобство при работа
Специално разработеният ергономичен дизайн, както и високопроизводителната работна среда са задължителни условия за постигане на висока производителност. С ергономичната си форма, електрическите завинтващи системи на Bosch Rexroth са много удобни при работа. Всички ръчни затягащи инструменти са проектирани, така че да осигуряват удобство и безопасност. Реакцията на въртящия момент е сведена до минимум чрез използването на софтуерни настройки за пускане и спиране на процеса, а интуитивният потребителски интерфейс на операционната система улеснява контрола върху сглобяването.

Сериозните изисквания към качеството на резбовите съединения определя и високи изисквания към използваните затягащи системи. Електрическите затягащи системи на Bosch Rexroth отговарят на изискванията, въведени със стандарта VDI/VDE 2862, отнасящ се за автомобилната индустрия, където тези системи намират широко приложение.