Поточна линия на Bosch Rexroth бе отличена с наградата Industry 4.0

Нова поточна линия в завода на Bosch Rexroth в Хомбург бе отличена с наградата Industry 4.0 като пилотен проект в прилагането на практика на концепцията Industry 4.0. Внедреното решение е доказателство за потенциала на концепцията Industry 4.0 и служи като модел за много други компании как да увеличат значително своята производителност.

Над 200 различни хидравлични клапани се сглобяват на една технологична линия. Чрез използването на RFID чипове върху детайлите деветте интелигентни работни станции на поточната линия разпознават как трябва да бъде сглобен крайният продукт и съответно какви технологични операции са необходими. Инструкциите за работа се визуализират на дисплеи за улеснение на персонала. Поточната линия интегрира човек, продукт и машина в условията на гъвкаво масово производство и по този начин може икономично да произвежда множество малки партиди персонализирани продукти.

В планирането и изпълнението на поточната линия Bosch Rexroth е използвала предимно собствени продукти и решения.