Bosch Rexroth ще представи ново решение за задвижване в серво преси на EuroBLECH 2014

По време на изложението EuroBLECH 2014 (21-25 октомври, Хановер), Bosch Rexroth ще представи иновативни персонализирани решения за листообработка. С лесни за интегриране мултитехнологични продукти, функционални модули и системни решения, компанията ще представи редица решения, повишаващи енергийната ефективност и производителност в много класически приложения в индустрията.

Сред тях е иновативното основно задвижване за серво преси. Системата, състояща се от асинхронен двигател с маховик и аксиално бутална помпа A4, задвижва хидравличен радиално бутален мотор. Асинхронният двигател с маховик първи се довежда до номиналната скорост на въртене и енергията се прехвърля чрез помпата на хидравличния мотор. Скоростта на изхода на радиално буталния двигател може да се променя непрекъснато, като се използва ъгловото завъртане на помпата. Изходната мощност на радиално буталния двигател след това е на разположение в целия диапазон на скоростта. Когато натоварването се забави, получената енергия може да бъде запасена в маховика. След това във фазите на ускоряване, тази енергия се възстановява. Това позволява значително намаляване на инсталираната електрическа мощност на двигателя. Допълнителното инсталиране на регенеративни контролни единици дава възможност за обмен на енергия с други потребители. Това позволява по-нататъшно значително намаляване на търсенето на енергия.

Сред останалите новости, които Bosch Rexroth ще демонстрира на изложението са хидравлични и електромеханични задвижвания с променлива скорост за спиране на пресата, автономни хидравлични задвижвания за монтажни машини и др.