Директно задвижване Hägglunds CBM от Bosch Rexroth

Изискванията към производството постоянно нарастват, като едновременно с това сроковете, енергията и ресурсите за изпълнение намаляват. С директното задвижване Hägglunds CBM от Bosch Rexroth това уравнение се решава по-лесно. Hägglunds CBM създава 50% по-голям въртящ момент чрез хидромотор, който е по-малък и с 50% по-лек от своя предшественик. Това дава най-високото съотношение „въртящ момент-тегло” в света и паралелно с това предлага всички предимства, които очаквате от едно директно задвижване.

Сред характеристиките на Hägglunds CBM са пълен въртящ момент още при стартиране, защита от ударни натоварвания и четириквадрантна характеристика. От промишлеността до корабни приложения може да се справяте с повече работа на по-малко пространство, по-малко енергия и по-малко натоварване върху задвижващия вал. Това означава по-висока производителност с по-малко емисии. А това е гениално решение.

Основни параметри:
  • Максимално работно налягане – 350 bar
  • Въртящ момент – 394÷1 970 kNm
  • Скорост на въртене – 8÷53 min-1