Роботи нанасят покритията на големи хидравлични задвижвания и двигатели в завод на Bosch Rexroth в Швеция

Нов, изцяло роботизиран цех за боядисване, бе изграден в завода на Bosch Rexroth в шведския град Мелансел (Mellansel). Звеното е специализирано в развоя и производството на марката Hägglunds - хидравлични задвижвания и двигатели за приложение в тежки производствени условия. 

В близкото минало покритията на големите хидравлични двигатели са се нанасяли на друго място от подизпълнител. Благодарение на новото съоръжение в завода се боядисват от 40 до 60 двигателя за ден, като се предвижда при пълно натоварване на експлоатационните мощности да се достигне капацитет от 12 000 до 16 000 двигателя годишно.

 Целта е полираните покрития да се нанасят лесно, без отпадъчни материали. Изключителната прецизност на изпълнение на технологията, точното измерване на количеството използваната боя и поддържането на оптимално съотношение въздух - боя са от определящо значение за постигането на високо качество на покритията.

Част от новоизграденото оборудване е RFID система за всеки компонент, която осигурява подробни инструкции в процеса на нанасяне на покритията. Транспортни роботизирани системи с напълно автоматично управление осигуряват преноса на двигателите между отделните звена на технологичния процес. За всяка работна операция, 3D скенер чете информацията от RFID системата, за да се осигури качествен процес по нанасяне на покритието. „Роботизираните станции за боядисване са толкова гъвкави като функционалност, че компонентите могат да пристигат на случаен принцип, независимо от конкретната технология за нанасяне на покритието, вида на боята или нейния цвят.

Новоизграденото технологично оборудване е високо енергийно-ефективно. Стойностите на температурата, количеството вода и степента на оцветяване са обект на мониторинг и контрол от изградена автоматизирана система. Двигателите се почистват на базата на т.нар. противотоков принцип. С използването на бои на водна основа, Bosch Rexroth редуцира нуждата от използването на разтворители с до 80%. Роботизираните станции, използвани за боядисване, са разположени в индивидуални помещения и са програмирани да нанасят точното количество боя без излишъци. Също така, настройките им включват опция за разпознаване вида на компонента и нанасяне на точния цвят боя.