Машини за прецизно термично почистване на заусенъци от Bosch Rexroth

Повече от 40 години утвърденият производител в машиностроенето Bosch Rexroth предлага на пазара системи за термично почистване от заусенъци на сложни детайли. Технологията TEM (thermal deburring method) на Bosch Rexroth се основава на дългогодишния опит на компанията, благодарение на който се постига бърза, точна и икономична обработка на широка гама от заготовки и детайли със сложна геометрия и контури.

Телата със сложна геометрия и трудно достъпни контури изискват специални методи на почистване за постигане на оптимални резултати. Независимо дали заусенъците са по външната част на детайла или във вътрешността на резбови отвори, термичното почистване гарантира бърза и надеждна обработка. Чрез тази технология могат да бъдат обработвани чугунени, стоманени и алуминиеви детайли с отлични крайни резултати.

По своята същност термичното почистване на заусенъци е термохимичен процес, при който в камера под налягане се запалва висококонцентрирана газо-кислородна смес. При „взрива” се достига температура от 2500 - 3200 °С  за извънредно кратко време - около 20 ms. Тъй като сместа запълва цялото пространство, отделената лъчиста топлина води до изгаряне на всички заусенъци и частици с голям коефициент на съотношение повърхност/обем, независимо дали са външни или вътрешни, метални или неметални. Отложените окиси след това лесно могат да бъдат почистени при последващ технологичен процес.

Rexroth предлага два типоразмера на машините, в зависимост от размерите на заготовките и обема на производството:
 • TEM-P80 с диаметър на камерата 120 mm или 150 mm;
 • TEM-P350 с диаметър на камерата 250 mm или 320 mm.

Машините, използващи метода TEM, са изключително надеждни и дълготрайни, гарантиращи ефективността на направената инвестиция. Системата за контрол на процеса се управлява от мощен промишлен компютър с инсталиран софтуер, който поддържа база данни с параметри на технологичния процес, които могат да бъдат зададени незабавно. Новоразработена газоизмервателна технология гарантира точното налягане и количество на газовата смес за всеки машинен цикъл. В качеството на горивен газ могат да бъдат използвани водород, природен газ или метан, като основните предимства на машините за термично почистване са:

Бързина
 • 25 – 50 s/за 1 цикъл на обработка;
 • Едновременна обработка на няколко заготовки (подходящ за серийно производство на големи количества);
 • Бърза смяна на настройките и приспособленията.

Икономичност
 • Опростени приспособления или групова обработка в кошници;
 • Икономична обработка (външна и вътрешна) на заготовки със сложна геометрия с кратък работен цикъл;
 • Универсален метод за всички материали;
 • Подходящ за различни геометрични тела.

Надеждност
 • Надеждно повтаряне и документиране на процеса (подходящ при производство на части, свързани с безопасността);
 • Непрекъсната експлоатация, с възможност за трисменен режим на работа.