Хидравлика от Bosch Rexroth повишава безопасността на шлюзовете на канала Дунав-Емс при Мюнстер

През април 2014 г. администрацията на водните пътища и корабоплаването по река Рейн пуска в експлоатация и втората камера от новия двоен шлюз при Мюнстер. Така водният път отговаря напълно на строгите изисквания за вътрешно корабоплаване на Германия. Всички операции по задвижването на шлюзовете се извършват и управляват с електро-хидравлична система, разработена и внедрена от Bosch Rexroth. Новата техника е значително по-ефективна, по-надеждна и щади околната среда, като изисква по-малко поддръжка в сравнение с предишната механична система.

Каналът Дортмунд-Емс е един от най-натоварените водни пътища в Германия. В периода от 2009 г. до 2014 г. Федералната администрация по водните пътища и корабоплаване в Германия реализира проект за пускане в експлоатация на нов двоен шлюз, който е възложен за изпълнение съвместно на Eiffel Deutschland Stahltechnologie и на Bosch Rexroth. Сред изискванията към проекта е да покрива строгите разпоредби за предотвратяване замърсяването на водите. Годишният капацитет обработени товари на двойния шлюз е от порядъка на 510 000 камиона.

Шлюзът е проектиран специално за постигане на дълъг експлоатационен живот. Системата за задвижване се осъществява от 16 електро-хидравлични устройства на Rexroth, разположени в специални контейнери от неръждаема стомана, и 2 агрегата мотор/помпа. Те контролират и управляват отварянето и затварянето на шлюзовите врати, както и на 8 циркулационни и 2 напречни затварящи устройства. Само задвижващите цилиндри на вратите и затварящите устройства са в контакт с водните пръски, но притежават ефективно антикорозионно покритие, нанесено по технологията Enduroq.

Хидравличните агрегати от своя страна са разположени в камери под шлюзовете. Линейното движение се осъществява хидравлично, без износване и необходимост от механични предавателни елементи. Интегрираната в цилиндрите система за позициониране CIMS Mk IV улеснява прецизния контрол на работния ход, като намалява разходите за поддръжка и ремонт по време на целия експлоатационен срок. Двете шлюзови камери са свързани чрез два напречни канала и дават възможност да се намали потреблението на вода с до 50% без допълнителни енергийни разходи.