Блясъкът и славата на Болшой театър обезпечени технически с решения на Bosch Rexroth

Има театри със световноизвестна слава, в които музиката е религия, балетистите и оперните артисти са от най-висока класа, а желаещите да се насладят на изкуството зад вратите им са готови да чакат месеци за билети и да платят много за удоволствието да изживеят незабравими мигове в тях! Такъв е Болшой театър! След шест години комплексна реконструкция, през есента на 2011 г., Москва бляскаво отпразнува отварянето на изцяло обновения театър.За главен изпълнител на изключително сложната и модерна сценична техника е избран утвърденият немски производител Bosch Rexroth. Той произвежда, инсталира и пуска в експлоатация над 600 хидравлични и електрозадвижвания, както и системи за управление и контрол на машините и механизмите, намиращи се над и под сцената.

Болшой театър, който е включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО отново е в центъра на културния живот на Русия. Но зад напълно запазения исторически облик на сградата и помещенията, построени през 1825 г., вече функционират най-съвременни технологии.

Базово условие при реконструкцията било да се запазят външните размери на сградата, което наложило пълна промяна на пространството под сцената, чрез изграждането на нови помещения за сценичната техника. Например, сценичният трап, който поддържа платформите, вече е с дълбочина над 20 метра. Седемте големи сценични платформи впечатляват още преди вдигането на завесата: всяка платформа има две нива и е с дължина 22 метра, широчина 3 метра и височина 10 метра. Една платформа тежи средно 70 тона. Внедрените хидравлични задвижвания ги преместват плавно нагоре и надолу на разстояние 16 метра, при скорост до 0,7 m/s. И нито звук от това движение не трябва да се долавя в залата. Затова от Bosch Rexroth решават да разположат техниката във възможно най-ниската част на подземието, за да бъде максимално отдалечена от зрителя.

Новата техника над сцената дава възможност за пълноценно използване на светлинните, звуковите и визуалните ефекти. Пространството е оборудвано със специални механизми и съоръжения за преместване на осветителни тела, апаратура за специални ефекти и акустика. Например, една лебедка може да издига товар с тегло 1 тон със скорост от 1,8 m/s. Използваните механизми са с изключително тиха работа, като в допълнение са снабдени с ефективна звукоизолация, за да предотвратят смущаващи представлението шум. Друго предизвикателство е гарантирането на пълна безопасност - артистите и сценичният персонал спокойно могат да бъдат на сцената, докато в същото време големи товари се движат над тях. Високотехнологични сензори и многопараметричното софтуерно обезпечение на системата на Rexroth за контрол и управление на сцената гарантират отсъствието на такива рискови ситуации.

Bosch Rexroth е модернизирала сцените и на други исторически театрални сгради, в това число на China National Grand Theater в Китай и Oslo Opera House в Швеция.

След шест години прецизни възстановителни работи, залата отново сияе в предишния си блясък.