Златен медал за Бош Рексрот от Международния Технически Панаир 2012

Енергийно ефективни хидравлични задвижвания с лесна интеграция. Bosch Rexroth предлага готови за инсталиране задвижвания и така прави интеграцията още по-лесна. Енергийно ефективните хидравлични задвижвания използват високоефективни помпи и мотори с променливи скорости. Тази комбинация осигурява по-висока производителност на машините при значително понижена консумация на енергия. Освен производителността на дадена машина, все по-голямо значение при взимането на решение за закупуването й има нейната енергийната ефективност. Хидравличните задвижвания с възможност за промяна на скоростта на помпата позволяват да се пести енергия. Тази нова технология осигурява на производителите на машини решение, изискващо минимални инженерни усилия и гарантиращо лекота на изпълнение.

Хидравличните задвижвания с променлива скорост на Bosch Rexroth Sytronix са пример именно за такова решение. Задвижванията на машините трябва в много случаи да изпълняват множество сложни задачи. Макар че има много подходи за решаването им, инженерите търсят варианти, при които може да се пести и енергия. Решенията трябва да предлагат икономии на всички етапи - от избора на компоненти, през конструирането, до пускането в експлоатация.

Опитът на Bosch Rexroth в конструирането може да осигури интегрирано решение от един източник: Sytronix. Хидравличната задвижваща система Sytronix на Rexroth комбинира високоефективни хидравлични помпи с електрически задвижвания от последно поколение. Наред с това, софтуерът за управление, пригоден към уникалните характеристики на машината, се внедрява в контролер, който е най-добрия от този клас. Пакетният продукт „хидравлична задвижваща система“ дава на конструктора интегрирано, готово за инсталиране, предварително конфигурирано решение. Така производителността на машината е оптимизирана, без да се налага той да навлиза във всички детайли на хидравличната задвижваща система. Когато се търси задвижваща система Sytronix, проектирана да изпълнява конкретна машинна функция, Bosch Rexroth притежава богат промишлен опит, който позволява на фирмата да намери най-добрите решения.

Например, ако за дадена машина е необходимо затягане или захващане, се предлагат 14 вида задвижващи системи от серията FcP 5000. Базирани на едно от тези решения, задвижващите системи с променлива честота, съчетани с високоефективни помпи, осигуряват хидравлична енергия, съобразена с търсенето. За по-комплицирани приложения, като машини за обработка на пластмаси и формовъчни технологии, Rexroth разполага с 47 предварително конфигурирани хидравлични задвижващи устройства от серията SvP 7000. Те осигуряват многообразни възможности за изпълнение на функции разделени в пет класа, като използват уникални комбинации от електрически серво мотори и високоефективни помпи. Повече от 80 задвижващи системи от продуктовата линия DFEn 5000 предлагат решения за задвижване по оси, в случаи, при които е необходима по-висока мощност.

Като съчетават интелигентна помпа - уникален продукт на Bosch Rexroth, с електронно управление, което регулира преместването й и скоростта на мотора, системите постигат неограничено действие в четири квадранта. Използването на хидравличните задвижващи системи на Bosch Rexroth Sytronix може да намали консумацията на енергия до 80%, при запазено ниво на производителност. Наред с това, емисията на шум при работа може да се намали с до 20 dB (A), постига се значително смекчаване на изискванията за охлаждане и като цяло се удължава полезният живот на хидравличното задвижване.