Bosch Rexroth предлага нови хидравлични мотори от серията Hägglunds

Bosch Rexroth промени значително корпуса на малогабаритната серия хидравлични мотори Hägglunds. Новите Hägglunds CA от 10 до 40 вече са доста по-малки и по-леки, без нищо да се е променило в тяхната изходна мощност. Това ги прави ненадминати по съотношението мощност/тегло, при уникалната способност да осигуряват едновременно максимален въртящ момент и максимална скорост. Новите мотори ще разширят приложното поле на малогабаритната серия на Hägglunds, така че да покрива потребностите и от по-ниски стойности на специфичен въртящ момент с долна граница до 10 Nm/bar.

С изключително високото си съотношение мощност/тегло и с голямата си приспособимост към различни условия, те ще направят директните хидравлични задвижвания оптимален избор за нискомощни приложения. На първо време се предвижда използването на серията Hägglunds СА от 10 до 40 в шприцови машини в производството на пластмасови изделия. Тези машини заемат голям дял от търсенето в диапазона от 50 Nm/bar надолу. В съвсем близко бъдеще се очаква интерес и от страна на други производства и сфери на приложение.

За да постигне това уникално съотношение мощност/тегло на моторите СА от 10 до 40, Bosch Rexroth намали диаметъра им, като същевременно усъвършенства вътрешната им конструкция. Промените обаче не влияят на надеждността и изходната мощност и тъкмо затова тези мотори осигуряват повече киловати на килограм тегло от всички останали. Едновременно могат да се осигурят максимален въртящ момент и максимална скорост, като и двата параметъра могат да се поддържат неограничено дълго време.

При проектирането на серията, Bosch Rexroth използва принципи, подобни на тези от доказалите се CBM мотори Hägglunds. Новите мотори CA от 10 до 40 осигуряват същата мощност както преди, но са с много по-ниско тегло – до три пъти по-малко от това, което предлага конкуренцията.

За потребителите, доброто съотношение мощност/тегло означава добър КПД и ефективно производство. В сравнение с конкурентните технически решения, моторите СА от 10 до 40 осигуряват с 10-15% по-голям въртящ момент на единица вложена енергия. Тъй като хидро-механичните загуби на тези мотори са значително по-ниски, те потребяват и по-малко енергия, особено в диапазона на по-високите скорости.

От друга страна ефективността идва и от добрата приспособимост на серията към различни експлоатационни изисквания – предлагат се четири базови модела и широк диапазон от работни обеми. Четиринайсетте възможни конфигурации за разпределяне на въртящия момент на малки стъпки дават възможност за много точно отмерени движения, както и за пълно оптимизиране на взаимодействието с хидравличните помпи. Различните конфигурации се осъществяват само с два механични интерфейса, което позволява лесно преправяне според нуждите.

Към ненадминатите показатели за мощност и приспособимост към множество изисквания, серията CA от 10 до 40 предлага и уникалните плюсове, характерни за хидравличните мотори с радиално разположени бутала. Сред тях са присъщата им способност да издържат на шокови натоварвания, както и перфектната вътрешна симетрия. Последната осигурява постоянен въртящ момент по време на въртенето, а също и съвършено равновесие на силите, което минимизира шума и вибрациите.