Бюро за Развитие Техника ЕООД се сертифицира по стандарт
ISO 9001:2008

Продължавайки да се водим от нашето желание да предоставим все по-добри продукти и услуги на нашите клиенти, Бюро за Развитие Техника ЕООД внедри система за управление на качеството и успешно я сертифицира по стандарт ISO 9001:2008. Заедно със сертификата ни за "Официален сервизен център за България" издаден от Бош Рексрот, доказваме нашата решителност постоянно да правим подобрения както на управлението на различните процеси във фирмата, така и на техническата среда и подготовка на нашите сервизни специалисти.

Нашата цел е клиентите ни да бъдат максимално удовлетворени от нашите продукти и услуги, както и да изградим дългосрочни партньорства базирани на взаимно доверие.