Bosch Rexroth представи нова транспортна система за бързо и прецизно преместване

Bosch Rexroth представи новата транспортна система ActiveMover с линейни двигатели .

Работният такт може да се сведе до 0,1 секунди. Мощните линейни двигатели, осигуряващи сила до 160 N, с интегрираната към тях система за измерване, позиционират много прецизно масивните спътници с детайли.

Транспортната система се състои от модули за прави участъци и модули за завои на 180°. Във всеки модул има вертикално разположени износоустойчиви линейни двигатели. Те създават ускорение на спътниците с детайли до 4 g, което прави системата изключително динамична. Максималната скорост е 150 m/min. Минималната продължителност на работния такт, през който се редуват задвижваните по електромагнитен път спътници, варира от 0,1 до 0,3 секунди, в зависимост от техния размер.

Така потребителите спестяват до 90% от времето, което е нужно на конвенционалните системи за преместване. На практика, с внедряването на ActiveMover, може да се постигне повишаване на производителността с до 20%, но без да се правят каквито и да било компромиси с точността – спътниците с обработваните детайли в ActiveMover се придвижват до всяко избрано местоположение с отклонение само от +/- 0.01 mm, което на свой ред подобрява надеждността на технологичния процес. Интегрираната система за измерване гарантира, че не са необходими никакви допълнителни корекции.

Потребителите могат да ползват различен брой спътници и всеки от тях се контролира индивидуално. Посоката на придвижване, скоростта, ускорението, местоположението и последователността от производствени операции, през които ще премине даден спътник с детайла си, може да се програмира според желанието. Интегрираният контрол за предотвратяване на колизии осигурява безопасна експлоатация. ActiveMover може да комуникира по ProfiNet или Ethernet I/P мрежа с всяка система за управление на производствения процес и предоставя множество гъвкави възможности за автоматизация в случаите на по-кратък технологичен цикъл. Освен това, в спътницити е предвиден вариант за включването им към системи за идентификация.

Транспортната система ActiveMover е изградена от модули – прави и за завои на 180°, които могат свободно да се конфигурират, така че да формират желано затворено трасе. Вертикалното разположение на спътниците с детайли дава възможност за лесен достъп до тях от която и да е страна. Със задвижваща сила от 160 N, те могат да пренасят полезен товар до 10 килограма. Ширината на самия спътник е до 500 mm. Има и отвори, които улесняват монтирането на държачи на детайли, специално изработени за нуждите на конкретното производство. Системата пренася внимателно фини детайли и поради това може да обслужва широк спектър от технологични процеси в производството на електронни компоненти, на модули за автомобилостроенето и на изделия с медицинско предназначение.

Вградената силова електроника е с клас на защита IP65. В масивната носеща конструкция, изработена от стомана със съответното покритие, са направени отвори, които улесняват монтажа на необходими за производствените операции уреди и приспособления, и на защитни прегради.