Нова самостоятелна компания под името Aventics, създадена от бившето Rexroth Pneumatics, се появява на международния пазар за пневматика

Новото име Aventics представлява комбинация от следните думи: Advantage (предимство), inVENtion (изобретение) и pneumaTICS (пневматика). Ребрандирането и представянето на новата марка е най-голямата промяна на пазара за пневматика в последните десетилетия. За първи път конкурентна фирма напълно се преобразява: ново име, нови ценности и нова фирмена структура.
С тези промени Aventics е уверена в своя успех в разширяването на пазарната си позиция чрез фокусиране върху нови отрасли като тежката промишленост и медицинската техника. Доказани продукти и концентриране върху нуждите на клиента и индивидуални решения ще бъдат основна част от фирмената политика. С новата си позиция, като средна по големина компания с 2100 служители, фирмата вижда много възможности за развитие.