Бюро за Развитие Техника ЕООД представи иновативни решения на
МТП Пловдив 2014

Гостите на щанда ни успяха да видят функционален модел на затворена система за синхронизиране и позициониране на хидравлични цилиндри. Моделът показва най-новите разработки на фирмата в тази област и комбинацията от хидравлика и електроника за постигане на прецизно движение, позициониране и синхронизиране на хидравлични цилиндри, което е базово изискване към всички съвременни машини.

Друга новост беше високомоментен радиално-бутален хидромотор, подходящ за директно задвижване (без редуктор). Отличителни характеристики на изделието са висок въртящ момент и ниска скорост, а приложната му област се простира в енергетиката, минната и химическата индустрия.

Беше обърнато внимание и на производството ни на хидравлични агрегати и системи. Специално на такива с компактни размери и ниско ниво на шум. Тази иновация е оптимално решение при производството на асансьори и повдигателни съоръжения, машини за производство на пластмаса, лаборатории и зали за обучения.

В допълнение към широката продуктова гама на Bosch Rexroth, бяха представени и всички предлагани от фирмата компоненти, включително помпи, клапани, разпределители, хидравлични акумулатори, филтри, охладители и др. Кабеловодещите вериги на италианския производител Tecnimetal International също бяха представени.

Друг акцент в участието ни на панаира беше пълната гама от продукти за линейни премествания – линейни лагери, призматични направляващи и сачмени танкети, както и сачмено-винтови двойки. Всеки посетител лично се обеди в ергономичните качества на работните столове на Bosch Rexroth на специално оборудваното за целта монтажно работно място.