Безстепенни хидростатични трансмисии (CVT) за малки трактори

Благодарение на линейния дизайн и високата ефективност, хидростатичното компактно устройство A40CT съчетава съществените предпоставки за използване в модерните предавателни кутии с делител за малки трактори и транспортни машини. С A40CT на Bosch Rexroth, модерните разделителни предавателни кутии намират своето място в ценово чувствителния сегмент на малките машини от 88 кВт (120 к.с.) и по-малко.

Продължително безстепенно шофиране, активно изчакване и работа при оптимална ефективност или диапазон на мощност - с тези свойства, модерните предавателни кутии с делител все повече се установяват в сегмента на по-малко мощните трактори и транспортьори. Тази тенденция се потвърждава от успеха на хидростатично компактно устройство A40CT, което все повече се използва като ключов компонент на разделителните предавателни кутии в селскостопански машини с диапазон на мощност 59-88 кВт (80-120 к.с.). Съответният потенциал за подобрение по отношение на комфорт, безопасност и ефективност е добре илюстриран от гъвкавия малък трактор Lintrac с 66 кВт (90 к.с.) и специалния транспортьор Viatrac Aebi VT450 с 80 кВт (109 к.с.).

Lintrac, произведен от тиролския производител на селскостопанска техника Lindner в средата на 2014 г., е първият безстепенен трактор с адаптивна задна ос. Машината, която е подходяща за обработваеми земи, планинско и пасищно земеделие, както и за общинско ползване, дължи многократно награждавания си режим на движение на новата безстепенна предавателна кутия TERRAMATIC TMT 09 от ZF Friedrichshafen, която е съвместно разработена с Lindner и произведена в завода на ZF в Щайр. Фактът, че предавателната кутия постига много добра ефективност, дори и при по-високо хидростатично разделяне, до голяма степен се дължи на интегрираното хидростатично компактно устройство A40CT045-045 на Bosch Rexroth. Ключът към това е високото номинално налягане от 450 бара в малък номинален размер (45 см3).

Друга наградена машина, която успешно използва компактния блок на Bosch Rexroth, е представител на специална категория транспортьори. Viatrac Aebi VT450 Vario (Euro 6) е новият топ модел на Aebi в този диапазон. Той е с мощност по-голяма от 80 кВт (109 к.с.) и използва новата безстепенна предавателна кутия на австрийската компания VDS GmbH, която е съвместно разработена с производителя на транспортьора. Съществена особеност на специалния трактор е бавния пробег, задвижван чисто хидростатично до 7 км/ч.