3D принтерите на Voxeljet покриват най-високите стандарти за прецизност чрез технология на Bosch Rexroth

Създадената през 1999 г. немска компания Voxeljet е сред водещите международни доставчици на технологии в областта на многослойния печат. През 2014 г. компанията отваря свое представителство в САЩ и към днешна дата произвежда широка гама 3D принтери, включително и широкоформатна машина за промишлено приложение. Изключителната прецизност и дълготрайност на продуктите на Voxeljet до голяма степен се дължат на системите за линейно движение и профилните направляващи на Bosch Rexroth. Решението, с което Bosch Rexroth осигурява постигането на високите изисквания, е използването на линейните модули MKR-080-NN-2 с ремъчна предавка и MKR-080-NN-2 със сачмено-винтова двойка.

Триизмерният печат оптимизира производствените процеси в най-различни аспекти. Днес, дори и най-сложните геометрични форми с различни скосявания могат да бъдат възпроизведени с изключителна точност по безшумен и чист метод, без стружки или пък използване на охлаждащи течности. Печатащата глава се движи в декартова координатна система по точно определени траектории над каса, пълна с пясък или пластмасови частици. Главата има 10 000 микроскопични дюзи, през които върху частицитесе пръска неорганично вещество, което ги споява и така, слой след слой, се създават различни части, например за автомобилната промишленост и много други приложения. За да се постигнат необходимите висока точност и стабилност на процеса, Voxeljet използват предимствата на линейните модули на Rexroth, които се доставят напълно окомплектовани за директен монтаж. Те се състоят от алуминиев профили с вградена високопрецизна сачмено-винтова направляваща система BSHP
Bosch Rexroth - Voxeljet 3D PrintingДвадесеткилограмовата глава на VX1000 се задвижва по оста Y от портална ос с два линейни модула MKR-080-NN-2 с ремъчна предавка, постигайки скорост до 1 m/s. По ос X движението се осъществява с линеен модул MKK-080-NN-2 със сачмено-винтова двойка. По този начин се постига точност от 0,005 mm на повторяемостта на движенията на главата. Направляването на касата с пясък по оста Z се реализира чрез ролкови направляващи системи на Bosch Rexroth. Ролковите направляващи са без хлабина и са подходящи за използване при микродвижения с параметри от 100 до 350 μm и за големи товари до 400 kg. Още по-голяма прецизност може да бъде постигната при използване на линеен модул MKK-080-NN-2 с вградена система за измерване MSI-I, който ще бъде тестван в най-близко бъдеще. Описаната конфигурация ще позволи позициониране на печатащата глава с повторяемост на движенията от +/-0,25 μm, която досега е постигана чрез използване на стъклена скала.

Машините работят 24 часа в денонощието и затова е от особена важност да осигуряват висока прецизност и да притежават голяма експлоатационна дълготрайност. Благодарение на големия си опит и високото качество на продуктите Bosch Rexroth успя да покрие всички изисквания на Voxeljet AG.