Един от най-високите язовири в света – турският Деринер, с техника на Bosch Rexroth

Язовирът Деринер на река Чорух в Североизточна Турция е сред най-големите строителни проекти в южната ни съседка. Със своята дъговидна стена с височина 243 m той се нарежда в челната десетка на най-високите язовири в света. Доставката на всички хидравлични механизми и електронни съоръжения за контрол, необходими за осемте централни изпускателя и за двата преливника, е възложена на Bosch Rexroth, в чието лице турската строителна компания ERG Insaat Ticaret ve Sanayi A.S., изпълнител на проекта, намира най-подходящия партньор за реализацията му.

Със своя многогодишен опит в областта на хидро-механичните технологии и производството на прецизни системи с хидравлични задвижки и управляваща електроника, Bosch Rexroth не само осигурява висококачествени решения за специфичния проект, но и предлага техническата му поддръжка на място.

Правотокови хидравлични механизми контролират централните изпускатели и преливниците, като гарантират оптимално управление на водния поток и допринасят в значителна степен за безопасността на целия язовир. Всички задвижващи устройства могат да се контролират по електронен път от един централен пулт за управление. Прецизната синхронизация на задвижванията е на изключително високо ниво: в двата преливника, устройствата на Rexroth постигат прецизност на синхронизация от 0,4°. Точното положение на клапите на преливниците се предава чрез ротационни сензори към системата за контрол и управление, а оптичен кабел улеснява незабавните синхронизирани движения.

Сензорните системи за позиция на хидравличните цилиндри предават сигнали от централните изпускатели към системата за контрол, за да гарантират синхрона в движенията на двете съоръжения, така че силните водни струи от централните изпускатели да се сблъскат във въздуха и да не удрят директно речното корито. Подобно освобождаване на енергията надеждно предотвратява подкопаването на язовира.

Имайки предвид извънредно строгите изисквания относно безопасността на язовира, Rexroth се оказва и доказва като компанията, която е в състояние да достави и интегрира подходящо системно решение за този мащабен проект, благодарение на своя голям развоен и производствен опит, богат асортимент и висока качество на обслужване.