Енергийно-ефективни технологии в машиностроенето са акцентът в представянето на Bosch Rexroth на Баума 2013

Oсновната тема на Баума 2013 ще бъде енергийната ефективност. Неин израз е и слогъна, под който ще участва Bosch Rexroth на изложението: Rexroth 4EE - Rexroth for Energy Efficiency. Да пестиш енергия, означава да я използваш интелигентно. Във време на непрекъснато покачване на цените на енергията, енергийният мениджмънт е необходим повече от всякога.

Bosch Rexroth 4EE Глобалната европейска политика в посока повишаване на енергийната ефективност се провежда чрез система от законови и нормативни изисквания. От производителите на хидравлика също се очаква да предложат решения в тази посока. Именно тук ефективната хидравлика на Rеxroth се комбинирана с иновативни задвижващи технологии и интелигентна електроника. Като един от водещите доставчици на системи и компоненти за мобилни приложения, компанията осигурява набор от решения за енергиен мениджмънт в съответствие с уникалния систематичен подход Rеxroth 4ЕЕ, разработен специално за индустриалния сектор.

Философията, заложена в 4ЕЕ, е базирана на постигане и поддържане на ефективността през целия жизнен цикъл на машините, систематичен подход за повишаване на енергийна ефективност на машини и заводи с паралелно повишаване на продуктивността, чрез прилагането на четирите основни лоста на Rеxroth 4ЕЕ, а именно:
  • Конструиране на енергийно-ефективни системи  – при разработването на нови решения и оптимизиране на съществуващите, решаващ е фокусът върху действителните енергийни нужди и цялостния систематичен подход;
  • Използване на ефективни елементи и възли – чрез прилагането на енергийно-ефективни продукти енергията се използва оптимално, което води до увеличаване на ефективността;
  • Рационално оползотворяване на енергията – неизползваната енергия се съхранява за използване на по-късен етап;
  • Използване на енергията целево – оптималното използване на енергията, например, чрез изключване на неактивни елементи и възли.

Някои продуктови акценти от Rеxroth на Bauma 2013:
  • Хидравлична „старт-стоп“ система за строителството;
  • Система LUDV – подобрява работните характеристики на компактните багери;
  • Нова хидромеханична променлива трансмисия.