Бюро за Развитие Техника ЕООД стана член на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК)

Бюро за Развитие Техника ЕООД беше приета за член на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). Камарата е част от от международната мрежа на германските външнотърговски камари. Основната цел на ГБИТК е да бъде платформа, предоставяща на членовете възможност за ефективен обмен на информация относно бизнес средата и започването на нови бизнес партньорства.