Сертификати

Нашата цел е клиентите ни да бъдат максимално удовлетворени от нашите продукти и услуги, както и да изградим дългосрочни партньорства базирани на взаимно доверие.
Сертификати на Бюро за Развитие Техника ЕООД
Продължавайки да се водим от нашето желание да предоставим все по-добри продукти и услуги на нашите клиенти, Бюро за Развитие Техника ЕООД внедри система за управление на качеството и успешно я сертифицира по стандарт ISO 9001:2008.

Сертификат от Bosch Rexroth за "Официален сервизен център" за България, показва стремежа ни към постоянно развитие и повишаване на броя и качеството на услугите, които предлагаме. В същото време сме задължени непрекъснато да подобряваме материалната и инструментална база и да повишаваме квалификацията на сервизните инженери по хидравлика с ежегодни обучения в Германия. Убедени сме, че с нашите знания и умения и с дългогодишния опит на Bosch Rexroth, ще можете винаги да разчитате на професионални и безкомпромисни ремонти.
Сертификати на Bosch Rexroth AG
Марката Rexroth се отличава с качество във всички продукти и услуги. Ангажиментът за качеството има дълга традиция в рамките на групата от компании на Robert Bosch GmbH. За да реализира това, компанията е имплементирала процесно ориентиран мениджмънт на качеството, който помага за постоянното подобряване на продуктите и услугите.

Освен качеството, Bosch Rexroth възприема глобалната задача за опазването на околната среда като предизвикателство и поставя строги, стандартизирани критерии на всички свои производствени локации. С продуктите и системите за индустриална и производствена автоматизация, Bosch Rexroth спомага за намаляване на въздействието върху околната среда и запазване на ресурсите.
Сертификатите на Bosch Rexroth AG са издадени от Bureau Veritas Certification Germany GmbH и са на английски език.
Сертификати на Aventics GmbH
За Aventics качеството се изразява в непрекъснатото отговаряне на очакванията на клиентите относно продуктите на компанията. Формулата е следната: превенция на грешки, а не откриване на грешки.

Качеството на продуктите на Aventics е основата за успеха на компанията. Опазването на околната среда е също във фокуса на Aventics, като водещ принцип на компанията е че качеството не трябва да се постига за сметка на околната среда.

С въвеждането на редица стандарти, включително и ISO 9001, Aventics успя едновременно да намали процента на грешките и да увеличи експлоатационния живот на своите продукти. Това от своя страна доведе до високи нива на удовлетвореност на клиентите й.
Сертификатът на Aventics GmbH са издадени от TÜV Süd AG и са на английски език.
Сертификати на C.C.JENSEN A/S
C.C.JENSEN A/S е компания решена да предостави на клиентите си продукти, които да отговарят на техните нужди и представи за качество. За да се постигне тази цел, служителите на компанията и нейните дистрибутори трябва да спазват стандартите за качество, които са внедрени в организацията.
Сертификатите на C.C.JENSEN A/S са издадени от DNV - Business Assurance Danmark A/S и са на английски език.