Линейно устройство на Bosch Rexroth подобрява контрола в машини за непрекъснато леене

Ново, високопроизводително цилиндрично устройство на Rexroth дава възможност на потребителите да управляват всички сили на трептене (oscillation strengths) по време на процеса на леене.

Трептенето на леярската форма (кокилата) е в основата на формоването на оптимална повърхност на стоманата, и съответно на повишаването на продуктивността и рентабилността на цялата производствена леярска линия. Непрекъснатото леене на заготовки не само изисква прецизно трептене, но и по-висока гъвкавост по отношение на хода (stroke) и честотата. Само най-модерната електрохидравлична система може да осигури съвършено точното движение на тежката кокила с разтопен метал, в съответствие с нужните параметри на трептене. Затова компанията Bosch Rexroth предлага едно мултифункционално устройство с пакет за управление, изградено от добре съчетани компоненти, което може да бъде внедрено във всяка система за управление: от цилиндри за трептене до многоосов контрол с висока точност, с помощта на софтуерни пакети.

Електрохидравличното високопроизводително линейно устройство на Bosch Rexroth дава възможност да се контролират всички параметри на трептене по време на леенето. Благодарение на тази гъвкавост на контрола, могат да бъдат внедрени криви с различни форми с цел оптимизиране на трептенето. По време на процеса на леене може да се променят както амплитудата и честотата на трептене, така и скоростта на леене. Ако в процеса на леене няма радиални усилия, потребителят може да използва рентабилните и високопроизводителни цилиндри на Rexroth. Тази серия от цилиндри с висок коефициент на полезно действие са с модулна конструкция. Модулната система се състои от пет нива на усилия - от 16 до 250 kN - с два предварително дефинирани начина на монтиране: като цилиндрична глава или като шайба. Равните ефективни площи на цилиндъра гарантират добър контрол - дори в силно динамични условия, с максимална честота 50 Hz. Най-елементарната версия на този цилиндър с висока производителност е оборудвана със свързващ блок, съответните клапани, акумулатор на налягане, акумулатор на амортисьор и точки на измерване. Вграденото магнитостриктивно позиционно измерване за установяване на позицията се предлага като допълнителна опция.