Хидравлична система, базирана на компоненти на Bosch Rexroth в Стомана Индъстри

Съвременна енергийно-ефективна хидравлична система, задвижваща стенд на слябова машина в стоманодобивното предприятие Стомана Индъстри проектира и внедри фирма БР Техника. Системата е изцяло базирана на компоненти на водещата немска компания Bosch Rexroth. Тя заменя съществуваща стара система, която е амортизирана, трудна за поддръжка и енергоемка.

Обхват на новата хидравлична система
Новата хидравлична система, внедрена в цех ЕСДЦ (Електростоманодобивен цех) на Стомана Индъстри, обхваща хидравличен резервоар с аксесоари - датчици за измерване на ниво и температура; управляващ блок; филтрационен и охлаждащ блок; помпен блок и акумулаторна станция. Тя е проектирана така, че да осигури задвижване на хидравличен цилиндър, с който се повдигат кофи с разтопен метал при всякакви условия, включително: при повреда в една от помпите, при повреда при две от помпите или при повреда в акумулаторната станция. Следователно системата е тройно резервирана.

Технически специфики на системата
Инсталираната мощност на двигателите е по-малка и е по-добре разпределена в цикъла на работа. По този начин бе постигната оптимизация на разхода на енергия. Намален бе и обемът на хидравличния резервоар. Хидравличният блок е изработен от двупътни седлови клапани, чрез които се постигат по-малки хидравлични загуби, по-плавно задвижване на работния цилиндър и по-компактна конструкция на управляващия блок. Новата хидравлична система е базирана на аксиално-бутални помпи, осигуряващи висок дебит и налягане при малки габаритни размери, както и отличаващи се с дълъг експлоатационен живот.

Параметри на съвременното решение
  • Дебит - 355 l/min + 55 /min
  • Работно налягане - 200 bar
  • Мощност - 160 kw + 30 kW

За Стомана Индъстри
Стоманодобивното предприятие Стомана Индъстри има над 50 годишна история. Специализирано е в производството на широка гама от продукти, включително дебелолистова ламарина, сортов прокат, стоманени сфери и специални профили. Мажоритарен собственик на предприятието е гръцката компания Sidenor. Продукцията на фирмата напълно отговаря на изискванията на стандартите EN, DIN, ASTM, JIS, BS и др.