Всички новини от 2015г.

Намерени са: 19 новини
Bosch Rexroth Bolshoi Teatur

Блясъкът и славата на Болшой театър обезпечени технически с решения на Bosch Rexroth

14.01.2015 г.

Има театри със световноизвестна слава, в които музиката е религия, балетистите и оперните артисти са от най-висока класа, а желаещите да се насладят на изкуството зад вратите им са готови да чакат месеци за билети и да платят много за удоволствието да изживеят незабравими мигове в тях! Такъв е Болшой театър! След шест години комплексна реконструкция, през есента на 2011 г., Москва бляскаво отпразнува отварянето на изцяло обновения театър.За главен изпълнител на изключително сложната и модерна сценична техника е избран утвърденият немски производител Bosch Rexroth. Той произвежда, инсталира и пуска в експлоатация над 600 хидравлични и електрозадвижвания, както и системи за управление и контрол на машините и механизмите, намиращи се над и под сцената.

Болшой театър, който е включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО отново е в центъра на културния живот на Русия. Но зад напълно запазения исторически облик на сградата и помещенията, построени през 1825 г., вече функционират най-съвременни технологии.

Базово условие при реконструкцията било да се запазят външните размери на сградата, което наложило пълна промяна на пространството под сцената, чрез изграждането на нови помещения за сценичната техника. Например, сценичният трап, който поддържа платформите, вече е с дълбочина над 20 метра. Седемте големи сценични платформи впечатляват още преди вдигането на завесата: всяка платформа има две нива и е с дължина 22 метра, широчина 3 метра и височина 10 метра. Една платформа тежи средно 70 тона. Внедрените хидравлични задвижвания ги преместват плавно нагоре и надолу на разстояние 16 метра, при скорост до 0,7 m/s. И нито звук от това движение не трябва да се долавя в залата. Затова от Bosch Rexroth решават да разположат техниката във възможно най-ниската част на подземието, за да бъде максимално отдалечена от зрителя.

Новата техника над сцената дава възможност за пълноценно използване на светлинните, звуковите и визуалните ефекти. Пространството е оборудвано със специални механизми и съоръжения за преместване на осветителни тела, апаратура за специални ефекти и акустика. Например, една лебедка може да издига товар с тегло 1 тон със скорост от 1,8 m/s. Използваните механизми са с изключително тиха работа, като в допълнение са снабдени с ефективна звукоизолация, за да предотвратят смущаващи представлението шум. Друго предизвикателство е гарантирането на пълна безопасност - артистите и сценичният персонал спокойно могат да бъдат на сцената, докато в същото време големи товари се движат над тях. Високотехнологични сензори и многопараметричното софтуерно обезпечение на системата на Rexroth за контрол и управление на сцената гарантират отсъствието на такива рискови ситуации.

Bosch Rexroth е модернизирала сцените и на други исторически театрални сгради, в това число на China National Grand Theater в Китай и Oslo Opera House в Швеция.

След шест години прецизни възстановителни работи, залата отново сияе в предишния си блясък.

Bosch Rexroth Hannover Messe 2015

Bosch Rexroth ще представи Industry 4.0 технологии на Hannover Messe 2015

20.01.2015 г.

От 13 до 17 април 2015г. Bosch Rexroth ще представи нови интелигентни решения на изложбата MDA (Motion, Drive & Automation) в рамките на Hannover Messe 2015.

В унисон с фокуса на изложението върху Industry 4.0 технологиите, компанията ще представи интелигентни хидравлични и електромеханични задвижвания и контролни системи, които се отличават с новата си технология Open Core Interface. С Open Core Interface потребителите и производителите имат свободата да планират свои собствени индивидуални контролни функции. Множество OEM производители използват в момента този интерфейс за постигане на интеграция на смартфони и таблети в своите решения за по-голяма лекота на работа и диагностика.

Bosch Rexroth е една от първите индустриални компании, които прилагат Industry 4.0 проекти в свои собствени производствени операции. В края на миналата година новата поточна линия в завода на Bosch Rexroth в Хомбург бе отличена с наградата Industry 4.0 като пилотен проект в прилагането на практика на концепцията. Опитът и наблюденията върху тези проекти също помагат в разработването на нови продукти и интегрирани решения за промишлената автоматизация.

Bosch Rexroth Industriya 4.0

Преходът към Industry 4.0 е в паралелното създаване и внедряване на решения

12.02.2015 г.

Коментар на д-р Щефен Хаак, член на Управителния съвет, отговарящ за бизнес звена Индустриални приложения и Координация на продажбите в Bosch Rexroth.

Преходът към Industry 4.0 постепенно се ускорява. След задвижващите и контролни технологии, хидравличните решения все по-успешно покриват изискванията, необходими за интегрирано производство. Ето защо в Rexroth обогатяваме портфолиото си хидравлични задвижващи механизми и захранващи блокове с интелигентна функционалност.

Вземането предвид само на техническите аспекти на Industry 4.0 обаче би било недостатъчно. След покриване на техническите изисквания е важно концепцията да се използва за развиване на нови идеи и бизнес модели. В този контекст Bosch Rexroth търси участие в различни работни групи за разработването на интелигентни системи и технологии за Industry 4.0. Такива са немската технологична мрежа OWL, SmartFactoryKL и щатският Industrial Internet Consortium. В работата си се ръководим от два основни принципа. От една страна се стремим към еволюционно развитие на автоматиката, основно чрез отворени интерфейси и общи стандарти, а от друга – използваме споделения опит в областта за генерирането на нови идеи за революционни производствени процеси и бизнес модели.

Като лидер в областта на решенията за Industry 4.0 търсим допълнителен потенциал в редица пилотни проекти в собствените ни производствени съоръжения. По този начин изследваме възможностите за интеграция на всички задвижващи и контролни продукти и събираме ценна информация за приложенията им. Такъв пример е интегрираната производствена линия за широка гама от продукти във фабриката на Bosch Rexroth във Хомбург, Германия. На базата на стандартен хардуер и софтуер от портфолиото на Bosch Rexroth и чрез RFID тагове, в ИТ системата на завода бяха интегрирани децентрализирани интелигентни производствени станции. Резултатът от внедряването на технологията е намаляване на натоварването за персонала и увеличаване на производителността с 10% благодарение на създаването на индивидуално ориентирани работни инструкции и режими. В допълнение, на базата на наученото от този проект, разработихме нови софтуерни функции, от които вече могат да се възползват всички потребители на решенията ни.

Опитът от тези пилотни проекти показва, че преходът към Industry 4.0 не се случва наведнъж. Всъщност виждаме, че най-голям прогрес бележим там, където се внедряват бързо управляеми решения. Такива са например единичните децентрализирани интелигентни производствени станции, опитът с които ни помага да изчистим концепциите си и да ги приложим и в други системи. Стават възможни например приложения за мониторинг на индивидуални оси на производствени машини, които позволяват по-адекватна и прецизна превантивна поддръжка.

Технологичната база на Industry 4.0 значително се разшири и обогати през последните три години, а еволюцията продължава да се случва. Визията за интегрирано производство може да бъде изпълнена обаче, само ако крайните потребители, производителите на оборудване, учените и проектантите на решения за индустриална автоматизация прилагат целия си досегашен опит стъпка по стъпка, с малки, но бързи крачки напред.

Bosch Rexroth Thermal Deburring

Машини за прецизно термично почистване на заусенъци от Bosch Rexroth

14.02.2015 г.

Повече от 40 години утвърденият производител в машиностроенето Bosch Rexroth предлага на пазара системи за термично почистване от заусенъци на сложни детайли. Технологията TEM (thermal deburring method) на Bosch Rexroth се основава на дългогодишния опит на компанията, благодарение на който се постига бърза, точна и икономична обработка на широка гама от заготовки и детайли със сложна геометрия и контури.

Телата със сложна геометрия и трудно достъпни контури изискват специални методи на почистване за постигане на оптимални резултати. Независимо дали заусенъците са по външната част на детайла или във вътрешността на резбови отвори, термичното почистване гарантира бърза и надеждна обработка. Чрез тази технология могат да бъдат обработвани чугунени, стоманени и алуминиеви детайли с отлични крайни резултати.

По своята същност термичното почистване на заусенъци е термохимичен процес, при който в камера под налягане се запалва висококонцентрирана газо-кислородна смес. При „взрива” се достига температура от 2500 - 3200 °С  за извънредно кратко време - около 20 ms. Тъй като сместа запълва цялото пространство, отделената лъчиста топлина води до изгаряне на всички заусенъци и частици с голям коефициент на съотношение повърхност/обем, независимо дали са външни или вътрешни, метални или неметални. Отложените окиси след това лесно могат да бъдат почистени при последващ технологичен процес.

Rexroth предлага два типоразмера на машините, в зависимост от размерите на заготовките и обема на производството:

 • TEM-P80 с диаметър на камерата 120 mm или 150 mm;
 • TEM-P350 с диаметър на камерата 250 mm или 320 mm.

Машините, използващи метода TEM, са изключително надеждни и дълготрайни, гарантиращи ефективността на направената инвестиция. Системата за контрол на процеса се управлява от мощен промишлен компютър с инсталиран софтуер, който поддържа база данни с параметри на технологичния процес, които могат да бъдат зададени незабавно. Новоразработена газоизмервателна технология гарантира точното налягане и количество на газовата смес за всеки машинен цикъл. В качеството на горивен газ могат да бъдат използвани водород, природен газ или метан, като основните предимства на машините за термично почистване са:

Бързина
 • 25 – 50 s/за 1 цикъл на обработка;
 • Едновременна обработка на няколко заготовки (подходящ за серийно производство на големи количества);
 • Бърза смяна на настройките и приспособленията.

Икономичност
 • Опростени приспособления или групова обработка в кошници;
 • Икономична обработка (външна и вътрешна) на заготовки със сложна геометрия с кратък работен цикъл;
 • Универсален метод за всички материали;
 • Подходящ за различни геометрични тела.

Надеждност
 • Надеждно повтаряне и документиране на процеса (подходящ при производство на части, свързани с безопасността);
 • Непрекъсната експлоатация, с възможност за трисменен режим на работа.

Bosch Rexroth Sytronix

Bosch Rexroth адаптира хидравличните системи към изискванията на Industry 4.0

26.03.2015 г.

Коментар на д-р Щефен Хаак, член на Управителния съвет на бизнес подразделения Индустриални приложения и Координация на продажбите, Bosch Rexroth.

Дори в производства с Industry 4.0 приложения много технологии ще изискват висока енергийна плътност, здравина и разпределена структура. Един от най-важните въпроси е дали инженерите ще успяват да се възползват от пълния потенциал на хидравличните системи в бъдеще.

В тази насока все още има доста предразсъдъци, макар реалността отдавна да ги е отхвърлила. Сред тях е тезата, че хидравличните системи не биха се вписали в модерните машинни концепции, тъй като не са интелигентни. Грешният извод, който произлиза от това, е, че хидравличните технологии нямат място в концепцията за Industry 4.0. Истината обаче е, че хидравликата вече проправя своя път към бъдещето. Хидравличните системи са поначало мощни, а комбинацията от хидравлични актуатори и интегрирани дигитални контролери позволява функциите им да бъдат управлявани чрез софтуер, което ги прави и интелигентни.

Стандартните функции на хидравличните системи са предварително дефинирани в контролните устройства, задвижванията и захранващите блокове от Rexroth. Всичко, което потребителите трябва да направят, е да настроят параметрите. Софтуерът и интелигентните алгоритми за контрол, разработени специално за изискванията на хидравличните технологии, автоматично изравняват нелинейните криви на параметрите, присъщи на флуидните системи. Най-добрият пример за това е серията ни хидравлични системи Sytronix. При тях софтуерът комбинира най-доброто от електрическите компоненти и хидравликата. Това означава, че операциите, които преди се изпълняваха от стоманени или железни клапанни регулатори, сега се извършват от децентрализирани интелигентни технологии, интегрирани в електронни контролери. Те могат да регулират оборотите на помпени задвижвания в зависимост от потреблението. В много процеси това води до значителни икономии на енергия. В резултат, днес хидравличните системи консумират с до 80 % по-малко електричество в сравнение със системите, работещи с постоянна скорост. В допълнение, в съвременните хидравлични технологии на Rexroth най-добрите в своя клас контролери заместват вентилите, използвани досега за контрол на движението. Електрозадвижванията позиционират хидравличния цилиндър единствено с помощта на оборотите на помпеното задвижване. Тук говорим за хидравлични трансмисии, които вършат същата работа като електромеханичните линейни задвижвания. Те преобразуват въртеливото движение на електрозадвижванията в линейно движение, но възползвайки се от всички предимства на хидравликата.

Това е особено важно за следващата стъпка в развитието на технологиите в областта – самостоятелни линейни оси. Те представляват готови за инсталиране цилиндрови агрегати със собствен високо интегриран цикъл на флуида. Така машините вече не се нуждаят от централен хидравличен задвижващ блок, който да движи тези оси. Самостоятелните оси се включват в системата като електрически устройства, като се нуждаят само от захранващ кабел и връзка за трансфер на данни към контролния блок на оборудването. Софтуерните инструменти, използвани за стартиране на машините, са същите като тези за електрозадвижванията. Операторът не се нуждае от задълбочени познания в областта на хидравликата, тъй като всичко, което е необходимо да направи, е да настрои параметрите на предварително програмираните функции към изискванията за конкретното оборудване. Децентрализираната интелигентна функционалност и отворените интерфейси се оказват определящи условия за разработването на устойчиви решения за автоматизация, независими от физиката на задвижванията. В областта на електрическите и хидравличните системи Rexroth се фокусира върху Mulc-Ethernet интерфейсите, които поддържат всички разпространени протоколи.

Съвременните хидравлични технологии от Rexroth са напълно готови за хоризонтална и вертикална интеграция в решенията за автоматизация на бъдещето и покриват всички необходими изисквания.

Bosch Rexroth Hannover 2015

Интегрирани решения от концепцията Industrie 4.0 – акцент в представянето на Bosch Rexroth на панаира в Хановер

06.04.2015 г.

За всеки производител, който иска да запази и разшири пазарните си позиции и високата си конкурентноспособност, концепцията за развитие Industrie 4.0 е от основна важност. Чрез сливане на автоматизацията и IT-технологиите, което e залегнало в основата на Industrie 4.0, се увеличават в значителна степен динамиката, гъвкавостта и ефективността на производствените процеси.

Хидравликата има своето запазено място в тези ориентирани към бъдещето системи. По време на водещия индустриален форум, Bosch Rexroth ще представи интегрирани решения от копцепцията Industrie 4.0, които представляват следваща стъпка в техническото развитие - интелигентни хидравлични механизми, работещи в мрежа.

Тази година най-големият индустриален форум в Европа – Хановерски индустриален панаир, ще се проведе от 13 до 17 април. На своя щанд, Bosch Rexroth ще покаже технически възможности за оптимално взаимодействие между хидравлични и електронни компоненти, свързани в индустриална мрежа. С помощта на виртуална преса и технологията „Добавена реалност”, ще бъде демонстрирана високата степен на производителност, енергоефективност и лесното обслужване на хидравлични решения, интегрирани в модерни производствени технологии.

Bosch Rexroth ще обяви пазарния дебют и на редица нови продукти. Сред тях са хидравлични агрегати от новата серия ABPAC. Със своите децентрализирани интелигентни блокове и опционални сензорни пакети, тези агрегати са подходящи за всички промишлени приложения. Те се свързват чрез отворени интерфейси с устройства с по-високо ниво на управление и контрол, или смартфони и таблети, които имат право да контролират агрегатите. Задвижването с честотно регулиране на помпа от серията Sytronix, от своя страна, намалява консумираната електроенергия до 80 %.

На изложението ще бъдат показани още готови за вграждане серво-хидравлични задвижващи механизми, състоящи се от електрически и хидравлични компоненти серийно производство и стандартизирана конструкция. Серво-хидравличните механизми разполагат със собствен затворен циркулационен кръг на хидравличната течност, нуждаейки се единствено от електрозахранване, без да има необходимост от свързване с хидравлично устройство. В допълнение, използваните IndraDrive контролери, поддържат всички стандартни Ethernet протоколи, например: Sercos, ProfiNet, EtherNet/IP, EtherCAT или Powerlink.

Освен серво-хидравлични цилиндри, Bosch Rexroth ще акцентира, също така, и върху електромеханични цилиндри от серията EMC-HD, проектирани за приложения с високи натоварвания. Модулното изпълнение с вградена планетарна или винтова предавка осигурява ефективна работа, дори и в тежки експлоатационни условия.

Използването на хидравлика е от съществено значение за постигането на постоянна мощност и издръжливост в много приложения. С широка гама от системи за контрол на движението, Rexroth продължава да развива възможностите за автоматизация на хидравличните задвижвания. Посетителите на панаира ще могат да получат изчерпателна информация и да видят работещи модели на щанда на компанията.

Bosch Rexroth Open Core Interface

Bosch Rexroth лансира новаторска концепция за PLC автоматизация

23.04.2015 г.

Bosch Rexroth представи нова интерфейсна технология за сектор машиностроене, наречена Open Core Interface. Технологията е част от новаторската концепция за PLC автоматизация Open Core Engineering на Rexroth.

Новият интерфейс добавя възможността от програмиране на езици от високо ниво с подобрен достъп до процесора на контролната система. Това позволява на производителите на оборудване да създават индивидуални функции без допълнителен хардуер.

Обикновено на пазара няма икономични алтернативи на стандартните контролни системи. В резултат, досега производителите на машини разполагаха само с ограничен набор от функционални възможности, който бе достъпен и за конкуренцията. Rexroth премахна това ограничение. За първи път производителите могат да създават персонализирани машинни функции в реално време извън PLC платформата посредством интерфейсната технология Open Core Interface.

Фирмените контролни платформи IndraLogic XLC (PLC), IndraMotion MLC (motion-logic) и IndraMotion MTX (CNC) поддържат директното имплементиране в стандартната контролна система на индивидуални програми написани на езици от високо ниво. Програмите разполагат с възможности за директен достъп до фърмуерa, който се предлага само от Rexroth в тази форма. Това позволява на производителите на машини да генерират контролни алгоритми за комплексни функции и кинематика бързо и независимо. Програмистите вече не се нуждаят от познания в областта на PLC програмирането, необходими са единствено умения за работа с C/C++.

Като част от новата концепция за автоматизация, Rexroth предлага и разширена библиотека, чрез която програмистите на индивидуални машинни функции могат да получат достъп до контролните инструменти. Това осигурява възможности за директен контрол без нужда от писане на PLC програми. Open Core Interface е отличен начин, да бъдат защитени експертните познания на производителите на машинно оборудване.

Haegglunds CA 10 40

Bosch Rexroth предлага нови хидравлични мотори от серията Hägglunds

11.06.2015 г.

Bosch Rexroth промени значително корпуса на малогабаритната серия хидравлични мотори Hägglunds. Новите Hägglunds CA от 10 до 40 вече са доста по-малки и по-леки, без нищо да се е променило в тяхната изходна мощност. Това ги прави ненадминати по съотношението мощност/тегло, при уникалната способност да осигуряват едновременно максимален въртящ момент и максимална скорост. Новите мотори ще разширят приложното поле на малогабаритната серия на Hägglunds, така че да покрива потребностите и от по-ниски стойности на специфичен въртящ момент с долна граница до 10 Nm/bar.

С изключително високото си съотношение мощност/тегло и с голямата си приспособимост към различни условия, те ще направят директните хидравлични задвижвания оптимален избор за нискомощни приложения. На първо време се предвижда използването на серията Hägglunds СА от 10 до 40 в шприцови машини в производството на пластмасови изделия. Тези машини заемат голям дял от търсенето в диапазона от 50 Nm/bar надолу. В съвсем близко бъдеще се очаква интерес и от страна на други производства и сфери на приложение.

За да постигне това уникално съотношение мощност/тегло на моторите СА от 10 до 40, Bosch Rexroth намали диаметъра им, като същевременно усъвършенства вътрешната им конструкция. Промените обаче не влияят на надеждността и изходната мощност и тъкмо затова тези мотори осигуряват повече киловати на килограм тегло от всички останали. Едновременно могат да се осигурят максимален въртящ момент и максимална скорост, като и двата параметъра могат да се поддържат неограничено дълго време.

При проектирането на серията, Bosch Rexroth използва принципи, подобни на тези от доказалите се CBM мотори Hägglunds. Новите мотори CA от 10 до 40 осигуряват същата мощност както преди, но са с много по-ниско тегло – до три пъти по-малко от това, което предлага конкуренцията.

За потребителите, доброто съотношение мощност/тегло означава добър КПД и ефективно производство. В сравнение с конкурентните технически решения, моторите СА от 10 до 40 осигуряват с 10-15% по-голям въртящ момент на единица вложена енергия. Тъй като хидро-механичните загуби на тези мотори са значително по-ниски, те потребяват и по-малко енергия, особено в диапазона на по-високите скорости.

От друга страна ефективността идва и от добрата приспособимост на серията към различни експлоатационни изисквания – предлагат се четири базови модела и широк диапазон от работни обеми. Четиринайсетте възможни конфигурации за разпределяне на въртящия момент на малки стъпки дават възможност за много точно отмерени движения, както и за пълно оптимизиране на взаимодействието с хидравличните помпи. Различните конфигурации се осъществяват само с два механични интерфейса, което позволява лесно преправяне според нуждите.

Към ненадминатите показатели за мощност и приспособимост към множество изисквания, серията CA от 10 до 40 предлага и уникалните плюсове, характерни за хидравличните мотори с радиално разположени бутала. Сред тях са присъщата им способност да издържат на шокови натоварвания, както и перфектната вътрешна симетрия. Последната осигурява постоянен въртящ момент по време на въртенето, а също и съвършено равновесие на силите, което минимизира шума и вибрациите.

Bosch Rexroth Elektrohidravlichno lineino ustroistvo

Линейно устройство на Bosch Rexroth подобрява контрола в машини за непрекъснато леене

29.06.2015 г.

Ново, високопроизводително цилиндрично устройство на Rexroth дава възможност на потребителите да управляват всички сили на трептене (oscillation strengths) по време на процеса на леене.

Трептенето на леярската форма (кокилата) е в основата на формоването на оптимална повърхност на стоманата, и съответно на повишаването на продуктивността и рентабилността на цялата производствена леярска линия. Непрекъснатото леене на заготовки не само изисква прецизно трептене, но и по-висока гъвкавост по отношение на хода (stroke) и честотата. Само най-модерната електрохидравлична система може да осигури съвършено точното движение на тежката кокила с разтопен метал, в съответствие с нужните параметри на трептене. Затова компанията Bosch Rexroth предлага едно мултифункционално устройство с пакет за управление, изградено от добре съчетани компоненти, което може да бъде внедрено във всяка система за управление: от цилиндри за трептене до многоосов контрол с висока точност, с помощта на софтуерни пакети.

Електрохидравличното високопроизводително линейно устройство на Bosch Rexroth дава възможност да се контролират всички параметри на трептене по време на леенето. Благодарение на тази гъвкавост на контрола, могат да бъдат внедрени криви с различни форми с цел оптимизиране на трептенето. По време на процеса на леене може да се променят както амплитудата и честотата на трептене, така и скоростта на леене. Ако в процеса на леене няма радиални усилия, потребителят може да използва рентабилните и високопроизводителни цилиндри на Rexroth. Тази серия от цилиндри с висок коефициент на полезно действие са с модулна конструкция. Модулната система се състои от пет нива на усилия - от 16 до 250 kN - с два предварително дефинирани начина на монтиране: като цилиндрична глава или като шайба. Равните ефективни площи на цилиндъра гарантират добър контрол - дори в силно динамични условия, с максимална честота 50 Hz. Най-елементарната версия на този цилиндър с висока производителност е оборудвана със свързващ блок, съответните клапани, акумулатор на налягане, акумулатор на амортисьор и точки на измерване. Вграденото магнитостриктивно позиционно измерване за установяване на позицията се предлага като допълнителна опция.

Bosch Rexroth Deriner Dam

Един от най-високите язовири в света – турският Деринер, с техника на Bosch Rexroth

03.07.2015 г.

Язовирът Деринер на река Чорух в Североизточна Турция е сред най-големите строителни проекти в южната ни съседка. Със своята дъговидна стена с височина 243 m той се нарежда в челната десетка на най-високите язовири в света. Доставката на всички хидравлични механизми и електронни съоръжения за контрол, необходими за осемте централни изпускателя и за двата преливника, е възложена на Bosch Rexroth, в чието лице турската строителна компания ERG Insaat Ticaret ve Sanayi A.S., изпълнител на проекта, намира най-подходящия партньор за реализацията му.

Със своя многогодишен опит в областта на хидро-механичните технологии и производството на прецизни системи с хидравлични задвижки и управляваща електроника, Bosch Rexroth не само осигурява висококачествени решения за специфичния проект, но и предлага техническата му поддръжка на място.

Правотокови хидравлични механизми контролират централните изпускатели и преливниците, като гарантират оптимално управление на водния поток и допринасят в значителна степен за безопасността на целия язовир. Всички задвижващи устройства могат да се контролират по електронен път от един централен пулт за управление. Прецизната синхронизация на задвижванията е на изключително високо ниво: в двата преливника, устройствата на Rexroth постигат прецизност на синхронизация от 0,4°. Точното положение на клапите на преливниците се предава чрез ротационни сензори към системата за контрол и управление, а оптичен кабел улеснява незабавните синхронизирани движения.

Сензорните системи за позиция на хидравличните цилиндри предават сигнали от централните изпускатели към системата за контрол, за да гарантират синхрона в движенията на двете съоръжения, така че силните водни струи от централните изпускатели да се сблъскат във въздуха и да не удрят директно речното корито. Подобно освобождаване на енергията надеждно предотвратява подкопаването на язовира.

Имайки предвид извънредно строгите изисквания относно безопасността на язовира, Rexroth се оказва и доказва като компанията, която е в състояние да достави и интегрира подходящо системно решение за този мащабен проект, благодарение на своя голям развоен и производствен опит, богат асортимент и висока качество на обслужване.

Bosch Rexroth Joystick Mechatronics Award

Електронният джойстик 4THEC5 SIL2 на Bosch Rexroth с награда за мехатроника във Франция

30.07.2015 г.

Водещият производител в областта на машиностроенето Bosch Rexroth бе отличен с тазгодишната награда за мехатроника във Франция за своя уникален електронен джойстик 4THEC5 SIL2 с усъвършенствани функции за безопасност.

Годишните награди по мехатроника във Франция се организират съвместно от трите най-големи френски федерации – THESAME, ARTEMA и THE CETIM. Тазгодишното 8-мо издание на събитието акцентира върху технически решения, тенденции и иновации в офроуд промишлеността, включително върху техника от областта на строителството, селското стопанство, материалообработката, железопътния и сухопътния транспорт. Bosch Rexroth получи приз в категорията „Проект на голяма компания” за своя електронен джойстик 4THEC5 SIL2, предназначен за строителни и подемно-транспортни машини, например, за багери и мотокари.

  Със своите уникални функции, покриващи ниво на безопасност в съответствие с изискванията на SIL2, технологичното решение позволява на машиностроителите да конструират безопасна техника. Благодарение на функцията “plug&play”, базирана на един единствен 4-пинов конектор, производителите могат лесно да внедрят предпазния джойстик към своята машина, коментират от Bosch Rexroth.

Bosch Rexroth изобретява първия джойстик за строителна техника през 1968 г. Оттогава компанията непрекъснато разширява гамата хидравлични и електронни джойстици.

Благодарение на годините опит, експертите на Bosch Rexroth постигат сериозен напредък в научноизследователската и развойната дейност, което позволява на компанията да предлага иновативни и все по-ефективни решения на клиентите си.

Електронният джойстик 4THEC5 SIL2 е компактен и надежден, с възможност да издържи до 5 млн. работни цикъла. Може да се използва съвместно с други устройства от съществуващата гама на Rexroth, включително: бутони, пропорционални превключватели, светодиоди и др., за да бъде реализирана всяка конфигурация, която машиностроителите биха могли да изискат. За да гарантира максимална сигурност, джойстикът е проектиран на база безконтактна сензорна технология.

Bosch Rexroth Zatyagashti Sistemi

Електрически затягащи системи на Bosch Rexroth - висока производителност и с до 50% по-ниски разходи

19.08.2015 г.

По-голямото влияние на разходите върху цената на изделията, непрестанно променящите се изисквания на клиентите, както и все по-строгите норми и стандарти налагат използването на гъвкави, ефективни и надеждни решения в производствените процеси. Електрическите системи за затягане на Bosch Rexroth са интелигентно решение, което съчетава всички изброени характеристики, и може да осигури висока производителност на всяка производствена линия.

Ефективният контрол, точността и високата функционалност са ключови характеристики за всеки производствен процес и монтажна линия. Когато става въпрос за резбови съединения, от особена важност е да се спазва посоката на резбата и затягането да се осъществява с оптимално подбран въртящ момент. Само тогава може да се гарантира, че монтажът е надежден и сигурен, както и че крайният продукт отговаря на изискванията за качество. С използването на електрическите системи за затягане на Bosch Rexroth, освен че се постига висока точност, има възможност да се документира всеки процес на сглобяване, както и да се направи статистика за постиганото качество. Благодарение на това всеки производител би могъл да бъде уверен в надеждността на процеса.

Електрическите затягащи системи на Bosch Rexroth могат да бъдат ръчни, ръчноводими, полуавтоматизирани и напълно автоматизирани.

Ръчни затягащи инструменти
Те са много добро решение при сравнително малък брой операции. Те са гъвкави към чести смени в произвеждания продукт. Също така, ръчните затягащи инструменти са подходящи за достигане до трудно достъпни монтажни позиции. Налични са многобройни възможни варианти, а при необходимост системата може лесно да бъде разширена.

 • Bosch Rexroth Zatyagashti sistemi
 • Bosch Rexroth Zatyagashti sistemi
Ръчноводими затягащи инструменти
Много подходящи са за приложения, в които автоматичното позициониране не е възможно. Разнообразието от ръчно оборудване, налично като ергономични опори и помощни системи за поемане на въртящия момент, е голямо. Опциите включват множество вретена за продължително или синхронизирано затягане.

Полуавтоматична затягаща станция
Оптимално решение за сложни многовретенни приложения, в които използването на напълно автоматичен подход не е подходящ. Осигурява защита на операторите чрез старт с две ръце, защитна решетка и завеса.

Напълно автоматична затягаща станция
Чрез нея се постига висока степен на автоматизация, което я прави подходяща за приложения, в които е важно да се осигури висока скорост на монтаж, както и при голям обем на производството. Подаването на болтовете и трансферът на продуктите са автоматизирани и не е необходим оператор. Системата дава възможност за извършване на сложни затягащи процеси, а модулната й концепция дава възможност за мащабирането й според конкретните изисквания.
 • Bosch Rexroth Zatyagashti sistemi
 • Bosch Rexroth Zatyagashti sistemi

По-ниски разходи и повишена енергийна ефективност
Електрическите затягащи системи от Bosch Rexroth са съвременно решение, което предлага възможност за намаляване на разходите и за повишаване на енергийната ефективност. Ръчните електрически инструменти, например, осигуряват висока точност и надеждност при ръчен монтаж. От своя страна, електрическите затягащи вретена се характеризират с бързина и висока степен на автоматизация. „В сравнение с пневматичните инструменти, електрическите затягащи системи на Bosch Rexroth спестяват до около 50% от оперативните разходи и повече от 90% от вредните СО2 емисии. Благодарение на постиганото намаляване на разходите, инвестицията в системата се възвръща в рамките на няколко години”, категорични са от БР Техника.

Модулна конструкция, предлагаща висока гъвкавост
Днес се изграждат все по-сложни производствени комплекси. В повечето индустриални области броят на вариантите на отделните продукти и скоростта на разработването им постоянно се увеличава. Въвеждането на нови производствени процеси е все по-често. „В подобни условия, модулната конструкция и гъвкавата система за програмиране, превръщат затягащите системи на Bosch Rexroth в много добро решение. Общата платформа, включваща: ръчни инструменти и затягащи вретена позволява бързо и лесно адаптиране към всяко производствено приложение”, заявиха от БР Техника. В рамките на производствения процес, инструментът може да бъда сменен бързо и лесно. Системата дава възможност за безжичен трансфер на данни, а програмирането и управлението се осъществява през конфигурируема операционна система.

Удобство при работа
Специално разработеният ергономичен дизайн, както и високопроизводителната работна среда са задължителни условия за постигане на висока производителност. С ергономичната си форма, електрическите завинтващи системи на Bosch Rexroth са много удобни при работа. Всички ръчни затягащи инструменти са проектирани, така че да осигуряват удобство и безопасност. Реакцията на въртящия момент е сведена до минимум чрез използването на софтуерни настройки за пускане и спиране на процеса, а интуитивният потребителски интерфейс на операционната система улеснява контрола върху сглобяването.

Сериозните изисквания към качеството на резбовите съединения определя и високи изисквания към използваните затягащи системи. Електрическите затягащи системи на Bosch Rexroth отговарят на изискванията, въведени със стандарта VDI/VDE 2862, отнасящ се за автомобилната индустрия, където тези системи намират широко приложение.

Aventics Motek 2015

Aventics ще демонстрира новости на MOTEK 2015

14.09.2015 г.

Един от глобалните лидери – производители на пневматични системи и компоненти Aventics ще демонстрира технологични новости на световно утвърдения индустриален форум Motek 2015.

Motek е водещо изложение в областта на индустриалната автоматизация, технологиите и материалознанието и като такова е един от търговските панаири с ясен фокус върху всички аспекти на машиностроенето и автоматизацията, както и върху производствени  процеси и технологии за тях. Събитието ще се проведе в дните от 4 до 8 октомври т.г. в Щутгарт, Германия.  

На него фирма Aventics ще представи пълната си продуктова гама, както и всички новости, свързани с дейността на компанията  –  иновативни решения, системи и технологии от последно поколение в зала 4, щанд 4402.

Aventics montazhni aksesoari za pnevmatichni tsilindri

Aventics лансира на пазара гама монтажни аксесоари за пневматични цилиндри от кован алуминий

05.10.2015 г.

Производителят на решения в областта на пневматиката Aventics, наследник на Rexroth Pneumatics, представи нова гама монтажни елементи за пневматични цилиндри от кован алуминий.

Предимства на кованите алуминиеви изделия в сравнение с летите монтажни елементи са отличната им износоустойчивост, якост и пластичност и дългият жизнен цикъл при динамични натоварвания. Високата динамична здравина на продуктите от новата гама позволява по-малки диаметри на пневматичните цилиндри и възможности за реализиране на значителни спестявания от поддръжка и експлоатация. Монтажните елементи осигуряват оптимална устойчивост на корозия и предотвратяват вътрешни фрактури по напречните сечения на компонентите.

Ключова за високата ефективност на изделията от новата гама е именно производствената технология. Проведените от Авентикс тестовете показват, че монтажните елементи от кован алуминий проявяват много по-добри експлоатационни характеристики от изделията, направени от лят алуминий. Така се гарантира повишена ефективност на цялата пневматична система. Ето защо Aventics залага именно на тази технология при критични компоненти като пневматичните цилиндри.

В допълнение към повишена експлоатационна ефективност, гамата монтажни елементи от кован алуминий осигурява и по-висока разходна ефективност на пневматичните системи. При тях е елиминирано наличието на всякакви вътрешни дефекти, като шупли, кухини и пукнатини, които се получават при леенето и намаляват здравината на изделията.

Леярските дефекти често са в основата на аварии на цели пневматични системи. Тук се корени и едно от основните предимства на елементите от кован алуминий. Те запазват своята издръжливост и функционалност за много по-дълги периоди, дори при екстремни ситуации, тъй като при резки промени в натоварването или колебания в налягането в изделието възниква пластична деформация много преди да се стигне до счупване. Така новата гама на Aventics гарантира оптимална ефективност и надеждност на приложенията.

Bosch Rexroth Veltins Arena tribuna

Подвижната трибуна на стадиона на Шалке 04 се задвижва от устройства на Bosch Rexroth

08.10.2015 г.

Съвременната архитектура често обединява различни функции: например, от стадионите и модерните спортни арени се очаква да имат универсално приложение - от провеждане на футболни мачове до организиране на концерти и други събития. „Bosch Rexroth има богат опит в използването на електромеханични и хидравлични задвижващи системи в различни строителни проекти. При реализацията им от особена важност е внимателното използване на наличните ресурси и спазването на всички стандарти за безопасност и здраве. Компанията осигурява технологична консултация, а също така и надеждно партниране от началната фаза на проектирането до пускането в експлоатация и поддръжката.

Един от строителните проекти, в който се използват задвижващи устройства на Bosch Rexroth, е футболният стадион Фелтинс Арена (Veltins Arena) - домакински стадион на германския футболен отбор Шалке 04. Съоръжението има капацитет от 61 673 седящи места, като по време на концерти то може да побере до 78 437 зрители. Стадионът е многофункционална арена на събития като футболни мачове, концерти, автомобилни изложения. През зимните месеци се превръща и в ледена пързалка за състезания по хокей на лед, а също така по бокс, биатлон и т.н. Арената е елитен стадион, който е сертифициран от УЕФА и на него са се играли мачове от световното първенство по футбол през 2006 г.

Една от спецификите на Фелтинс Арена е неговата подвижна южна трибуна. Благодарение на хидравличното задвижване на Bosch Rexroth, при необходимост трибуната може да бъде преместена така, че да освободи пространство за провеждането на различни събития. Реализацията се състои в използването на електрохидравлични опори и електромеханични задвижващи системи. Най-ниското ниво на южната трибуна представлява стоманена конструкция, чиято горна третина е разделена на три части. След като бъдат откачени благодарение на 6 електромеханични задвижващи системи, те могат да бъдат преместени под горните части на трибуната посредством шест (3х2) хидравлични цилиндъра, синхронно контролирани по отношение на височината, за да се гарантира побирането им под по-високите нива на трибуната. В такова състояние тази част от трибуната може да бъде премествана до 16 m назад, което се осъществява от два редуктора, също синхронно контролирани чрез пиньон и зъбна рейка. Застопоряването на долната част на трибуната под останалите нива е хоризонтално по посока на движението и се осъществява от два хидравлични цилиндъра.

Ако долното ниво се вкара под горните нива, то може да се използва като нормална трибуна. За тази цел долната част се застопорява хоризонтално в първоначална позиция по посоката на движението чрез два хидравлични цилиндъра. Горните три сегмента на стоманената конструкция се прибират нагоре с помощта на шест хидравлични цилиндри, които също са синхронно контролирани, и се застопоряват към горното ниво на трибуната посредством шест електромеханични задвижващи системи.

Накрая, четирите хидравлични опори на долната част се удължават по хидравличен начин, а за шестте хидравлични опори на горното ниво се използва въжена система, като цялата конструкция на трибуната бива предварително напрегната до точно необходимия товар и хидравлично надеждно застопорена. Опорите служат за поемане на полезния товар върху металната конструкция, която под тежестта на публиката има форма, подобна на мост, и представляват част от статиката на сградата.

Veltins Arena

Bosch Rexroth Lineini sistemi

Bosch Rexroth представи нови линейни системи за автоматизация на металообработващи машини

16.10.2015 г.

Bosch Rexroth разшири портфолиото си от готови за инсталиране системи за линейно движение, подходящи за приложения в машиностроенето. Актуалните предложения на Рексрот включват нови модели електромеханични цилиндри и линейни оси.

Металообработващите машини поставят високи изисквания към прецизността и здравината на използваните линейни системи. Това се отнася както за носещите, така и за спомагателните оси за зареждане и разтоварване на детайли, смяна на инструмента и поддръжка. С обновеното си портфолио от системи за линейни задвижвания Rexroth подкрепя развитието на ориентираната към приложението автоматизация. Линейните направляващи и задвижвания гарантират висока издръжливост и прецизност на системата в съчетание с оптимална защита срещу стружки и отлична устойчивост на химически агенти (охлаждащи флуиди и др.)

Според актуални данни от бранша, производителите в сектор машиностроене понастоящем предлагат от 70% до 90% от машините си с интегрирана автоматизация. С нарастването на мрежовата свързаност в производството се очаква този процент допълнително да нарасне. Така смяната на инструменталната екипировка и зареждането/разтоварването на детайли се превръщат във водеща фокусна точка. С богатата си гама линейни оси за движение и електромеханични цилиндри Rexroth покрива широк спектър от приложения в областта, свързани с работа с детайли с най-различни размери и тегло и транспортирането им на разстояния от няколко милиметра до десет метра.

Моделите линейни модули CKK/CKR и MKK/MKR са гъвкаво решение за смяна на инструменти или зареждане/разтоварване на детайли. Те представляват сачмени релсови направляващи с висока здравина и устойчивост на вибрации. Корпусът на осите е изработен от алуминий и е снабден с уплътняваща лента, която защитава интегрираните механични елементи от стружките и охлаждащия флуид. Достъпни са версии със СВД (сачмено-винтова двойка) монтаж или зъбчата ремъчна предавка в зависимост от изискванията на приложението към динамика и точност. За по-лесна поддръжка, направляващите разполагат с функция за едновременно смазване на двете страни на модулите.

Новият модел електромеханичен цилиндър от Rexroth може да бъде използван за приложения, в които са налице постъпателни или въртеливи движения. При него гъвкавостта и енергийната ефективност на електрическата задвижваща технология и свободното позициониране са съчетани с предимствата на компактните цилиндри. Потребителите разполагат с възможността свободно да задават стойности на различни параметри, като сила, позиция и скорост, и гъвкаво да ги адаптират към нови приложения по всяко време. В допълнение, с новия дизайн на зоните за смазка е възможно интегрирането на електромеханичните цилиндри и в системи с централно смазване.

Rexroth предлага цялостни системи за линейно задвижване във версии с механично асемблиране или завършени направляващи системи с различни мотори и задвижващи контролери. Дългогодишното партньорство на компанията с производителите на металообработващи машини помага на Rexroth да е винаги наясно с актуалните специфични изисквания (например при уплътняващите технологии) и да разработва персонализирани варианти на линейните системи. Компанията предлага и специално проектирани решения със стабилна стоманена конструкция на линейните модули за работа с особено тежки детайли, като е внедрила в различни производства многоосни направляващи системи за детайли с тегло до 300 кг.

Aventics Kontrol na kachestvoto

Aventics демонстрира иновативна система за контрол на качеството чрез обработка на изображения - MOTEK 2015

26.10.2015 г.

От 5 до 8 октомври в Щутгарт се проведе утвърденото международно изложение MOTEK 2015, посветено на решения за индустриална автоматизация и технологии. „Тази година компаниите Aventics и Asentics демонстрираха съвместно решение за проверка на качеството чрез обработка на изображенията. Aventics осигури автоматизираната пневматична манипулираща система Pick-and-Place, а Asentics достави системата за обработка на изображенията.

Съвместната демонстрация на системата се проведе на щанда на Aventics, който бе разположен на 200 m2 в Зала 4 на MOTEK 2015. Новият функционален модел представлява интерес за клиентите и на двете компании, тъй като комбинира опита на две доказани имена в областта на индустриалната автоматизация.

  В рамките на търговското изложение MOTEK 2015 Aventics и Asentics показаха интегрирано решение за промишлена автоматизация, при което едновременно със захващането, преместването и поставянето на различни обекти се извършва пълен контрол на качеството посредством оптични методи на проверка. Като обект за демонстрация на системата бяха избрани мини вентилите на Aventics.

Манипулиращата пневматична система Pick-and-Place работи с RTC цилиндри на Aventics и достига до три позиции посредством междинен ограничител. Мини вентилите се вземат поединично от контейнер и посредством три MSC мини шейни се транспортират до мястото на проверка. Там са инсталирани две камери, първата от които проверява контактите на вентилите и уплътненията в предната част, а втората следи отгоре за качеството на печата, напр. на шрифта и логото. В случай на открито несъответствие се изпраща незабавно съобщение до управлението на технологичния процес. След това вентилът се транспортира до контейнера за разтоварване и чрез хващач се поставя в него. Посетителите на изложението имаха възможността да наблюдават на живо резултатите от провежданите изпитания върху инсталиран монитор.

Компаниите Aventics и Asentics си сътрудничат от 2014 г. Подобните имена събраха заедно специалистът по пневматика и доставчика на промишлени системи за обработка на изображения. Двете компании са самостоятелни, но имат интереси към един и същ пазарен сегмент в областта на индустриалната автоматизация, например, при машини за сортиране и пакетиране.

Bosch Rexroth IndraMotion MTX

Bosch Rexroth обяви подобрена версия на контролната CNC платформа IndraMotion MTX

09.11.2015 г.

Bosch Rexroth анонсира излизането на пазара на нова версия на фирмената платформа за управление на CNC машини IndraMotion MTX. Подобрената версия на фамилията контролни системи разполага с допълнителни софтуерни функции за по-висока производителност и позволява значително съкратени работни цикли за широк спектър от приложения и металообработващи машини.

Решението е мащабируемо спрямо потребностите на конкретните приложения както по отношение на хардуера, така и софтуерно. В най-разширената си възможна конфигурация, IndraMotion MTX може да управлява до 250 оси и 60 независими канала с цифров контрол посредством един хардуерен контролер. Системните решения от гамата са разработени спрямо изискванията на Industry 4.0 – с отворена интерфейсна технология, интегриран OPC UA уебсървър, HMI устройства за управление с мултисензорни екрани, програми за симулация и възможност за отдалечен контрол посредством смартфон или таблет.

Две са основните тенденции, които определят съвременния пазар на металообработващи машини. От една страна, крайните потребители поръчват комплексно производствено оборудване с интегрирана хоризонтална и вертикална мрежова свързаност за производството на големи серии изделия. Така броят на осите, които се нуждаят от управление, неимоверно нараства. От друга страна, най-търсени в глобален мащаб всъщност се оказват компактните, но високопрецизни машини. С последното поколение на системната платформа IndraMotion MTX, Bosch Rexroth предлага универсално решение, което отговаря и на двете актуални тенденции.

IndraMotion MTX осигурява минимални по времетраене работни цикли, дори при максималния брой от 250 оси за управление, благодарение на мултиядрен процесор. Системата елиминира нуждата от допълнителни контролери, които доскоро бяха необходими при комплексните ротационни трансфер машини. Благодарение на тези възможности и интегрирания в платформата PLC контролер в съответствие със стандарта IEC 61131-3 производителите на металообработващо оборудване могат икономично да автоматизират и по-сложни системи. С предварително дефинираните функции за струговане, фрезоване, пробиване, шлифоване, перфориране и водно рязане, системното решение IndraMotion MTX е приложимо практически навсякъде в машиностроенето.

В допълнение, фамилията IndraMotion MTX осигурява подобрена производителност и разходна ефективност във всичките си варианти. Компактната micro CNC версия на платформата е предназначена за ефективно управление на оборудване за 5-осна обработка на изделия. Контролната система позволява на потребителите да покрият и най-високите изисквания по отношение на прецизността, например в автомобилостроенето, с минимална инвестиция.

Благодарение на мащабируемия си софтуер за симулация, Rexroth позволява тестване и оптимизиране на CNC програми с различна сложност както при работещо оборудване, така и "офлайн". Софтуерът осъществява мониторинг за предотвратяване на колизии и предлага разширени възможности за подобряване на съществуващи програми за управление на CNC оборудване чрез намаляване времетраенето на работните цикли и скъсяване на периодите на престой.

Безплатната базова версия на IndraMotion MTX позволява генерирането на триизмерен работен плот и симулация на работния процес на металообработващата машина онлайн и офлайн. С пълната версия на контролната платформа потребителите могат в допълнение да генерират и импортират триизмерни модели на цялото оборудване, да разработват пазарни варианти, да симулират работата на държачите и инструментите и да ги адаптират към спецификациите на конкретното приложение, за да получат цялостна виртуална визия на готовата металообработваща машина.

Bosch Rexroth IndraDrive Mi

Bosch Rexroth разработи иновативна модулна концепция за задвижващи системи без шкафове за управление

16.12.2015 г.

Bosch Rexroth представи усъвършенствана версия на иновативната интегрирана задвижваща система IndraDrive Mi, която елиминира нуждата от шкаф за управление. На база на задвижващата технология могат да бъдат разработвани модулни системи и интелигентни машинни концепции за приложения, в които са налице изисквания за пестене на пространство, подобрена разходна и енергийна ефективност и намалено потребление на електрическа енергия.

Съвременните производители на машини и крайните потребители повече от всякога се фокусират върху производителността на отделните машини и на цялостното оборудване в предприятията. Докато през 90-те години на миналия век комплексните последователности от операции при опаковъчното оборудване например бяха постигани чрез сложни механизми, като гърбици и зъбни колела, днес такива приложения се обезпечават чрез индивидуални сервозадвижвания и интелигентни софтуерни платформи. Тези технологии повишават производителността на машините, тъй като позволяват лесен, гъвкав и бърз преход между различни продуктови формати. Тази гъвкавост обаче изисква по-голям брой задвижвания и неизменно – повече пространство за електрически контролни шкафове, в които се помещават захранванията и електронното управление. В допълнение, през годините значително нараснаха разходите за свързване/окабеляване и охлаждане на тези шкафове.

За да отговори на това предизвикателство, Bosch Rexroth представя задвижващата система IndraDrive Mi, която не се нуждае от шкаф за управление. Началото на разработките на компанията в областта започват още през 1979 г., когато Bosch Rexroth представя първия в света серводвигател за индустриални приложения без нужда от поддръжка. Непрекъснатите фирмени подобрения в областта водят до разработването на системите DIAX и EcoDrive, както и на дигиталната задвижваща технология в началото на 90-те години на XX в.

С годините Bosch Rexroth интегрира все повече възможности в дигиталните задвижващи системи като сертифицирани функции за безопасност на операторите, машините и обработваните детайли. Разработките в сферата на децентрализираните интелигентни технологии при електрическите задвижвания достигат своя връх през 2003 г., когато компанията лансира на пазара серията IndraDrive. Това решение позволява на инженерите в областта на машиностроенето да продължат да усъвършенстват гъвкавостта на машините, които проектират.

Системата IndraDrive Mi – първото сервозадвижване, интегрирано в самия двигател, излиза на пазара през 2007 г. В основата на концепцията е задвижващата система да бъде монтирана в корпуса на двигателя, за да се елиминира нуждата от отделен шкаф за управление. За комуникационните компоненти и захранването е необходим един-единствен кабел. Първото поколение на технологиите от серията намалява размерите на корпусите на контролните шкафове с до 90%.

През 2012 г. Bosch Rexroth пуска на пазара второ поколение на IndraDrive Mi с подобрена гъвкавост и възможност за Ethernet комуникация, чрез която сервозадвижванията могат да бъдат интегрирани в индивидуални платформи за автоматизация. В последствие компанията разширява функционалността на тази децентрализирана задвижваща система със сертифицирана технология за безопасност.

Само две години по-късно потребността от шкафове за управление изцяло отпада с разработването на индустриално захранване с клас на защита IP65 и директното интегриране на компонентите на задвижващата система в самата машина. Така става възможно разработването на автономни и модулни машинни конфигурации с възможности за последващо разширяване на функционалността.

Най-новата, усъвършенствана версия на системата IndraDrive Mi разполага с разширен набор от софтуерни функции и възможности за лесна интеграция в различни платформи за автоматизация, включително и в най-съвременните приложения, отговарящи на изискванията на концепцията Industry 4.0.