Линейна техника / Кръгли линейни лагери / Радиални линейни лагери

  • Точни линейни лагери, предназначени за много големи натоварвания;
  • Голяма коравина;
  • Отворен вариант (за напълно подпряни оси);
  • Вградени в чугунени тела - линейни устройства;
  • За оси от ø30mm до ø 80mm
  • Максимална скорост V=2 m/s, a=50 m/s2