Линейна техника / Кръгли линейни лагери / Моментни линейни лагери

  • Устойчиви на малък въртящ момент;
  • Готова линейна система само с една направляваща;
  • С 2 или 4 фиксиращи канала;
  • Вградени в алуминиеви тела - линейни устройства;
  • Напълно уплътнена или без уплътнения;
  • Огромно разнообразие, тандем, фланцови;