Хидравлика / Вентили

Рексрот разполага с най-богатата програма от вентили и клапани с различни възможности за монтаж:
  • разпределители с директно действие с ръчно, механично, флуидно и електромагнитно командване;
  • разпределители с флуидно и електромагнитно пилотно управление;
  • седлови клапани;
  • обратни клапани;
  • различни предпазни клапани и редуцирвентили;
  • дросели и регулатори за дебит - условни отвори от 4 до 102, налягане до 630 bar, дебит до 25000 L/min.

В програмата влизат още двупътни клапани за вграждане (кетридж елементи) с условен отвор 16 до 160 и налягания до 420 bar, плочи за хидравлични колони, хидроакумулатори, филтри, манометри, релета за налягане, фитинги и всякакви други принадлежности за изграждане на хидравлични системи. Рексрот е един от малкото производители, които изпълняват схеми, или части от тях в общ блок – решение, при което се спестяват множество тръбни връзки и се получават компактни решения.
Обратни клапани

Обратни клапани

Предлагат се с пряко и непряко управление, всички видове типоразмери, единични и сдвоени, различни начини на присъединяване. Към тази група спадат и пълнещи... виж повече »

Разпределители

Разпределители

Предлагат се разпределители с пряко (до 120 l/min) и непряко (пилотно) управление (до 1100 l/min) с електрическо, хидравлично, пневматично, механично и ръчно задвижване.... виж повече »

Клапани за налягане

Клапани за налягане

Към тях спадат: предпазно-преливни клапани; редукционни клапани; клапани за последователно действие; отсичащи клапани. За да са подходящи за всякакви приложения,... виж повече »

Клапани за дебит

Клапани за дебит

Разделят се на дросели и регулатори на дебит. Управляват скоростта на един или два хидродвигателя. Регулирания дебит от регулаторите на налягане не зависи от... виж повече »

Двупътни седлови клапани

Двупътни седлови клапани

Изпълняват три функции - разпределители, предпазно-преливни клапани, редукционни клапани. Монтират се в управляващи блокове, осигуряват херметичност и... виж повече »